Η Genekor είναι ένα εργαστήριο, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόγνωση, πρόβλεψη και διάγνωση στη μοριακή ογκολογία, παρέχοντας τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες για εξατομικευμένη θεραπεία.

Δήλωση Απορρήτου Επιλογής Προσωπικού


Η Δήλωση Απορρήτου Επιλογής Προσωπικού σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη διαδικασία πρόσληψης παρουσιάζεται παρακάτω. Σας ενημερώνει για το πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση για πρόσληψη και σταδιοδρομία στον οργανισμό μας.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσλήψεων, τη σχετική νόμιμη βάση επεξεργασίας για τη χρήση αυτών των πληροφοριών, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες και για πόσο καιρό τις διατηρούμε.

 

Μια ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για τους υπαλλήλους, ενώ όλες οι εξειδικευμένου σκοπού δηλώσεις απορρήτου ισχύουν επιπλέον της Γενικής Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας.

 

Υποβάλλοντας αίτηση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο για μία θέση στην εταιρεία μας, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί και αποδέχεστε τους όρους αυτής της δήλωσης απορρήτου.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H «Genekor» είναι κατά την ορολογία του GDPR, ο "Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων" για τις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτει. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την ευθύνη για τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία επεξεργαζόμαστε (δηλαδή συλλέγουμε, διατηρούμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε) τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Είμαστε η εταιρεία «GENEKOR ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει έδρα στον Γέρακα, εφεξής καλούμενη η «Genekor», η οποία είναι μια ανερχόμενη πολυεθνική εταιρεία που εξειδικεύεται σε εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι:

GENEKOR ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

Λεωφορος Σπατών 52,

153 44 Γέρακας.

Τηλ .: +30 210-6032138

Φαξ: +30 210-6032148

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@genekor.com

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στην email διεύθυνση dataprotection@genekor.com.

ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ και Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Η «Genekor» δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Με προσωπικά δεδομένα εννοούμε πληροφορίες οι οποίες, από μόνες τους ή σε συνδιασμό με άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες που πιθανόν αποκτηθούν ή παραχθούν από εμάς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας
 • Εκπαίδευση, προηγούμενη ή / και συναφή επαγγελματική εμπειρία ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε για την υποστήριξη μιας αίτησης κατά την αναζήτηση εργασίας
 • πληροφορίες σχετικά με τυχόν προηγούμενες αιτήσεις ή / και ιστορικό απασχόλησης που είχατε με την εταιρεία μας
 • άλλες προσωπικές πληροφορίες που έχετε αναφέρει στο βιογραφικό σας σημείωμα ή / και στη συνοδευτική επιστολή
 • πληροφορίες από συνεντεύξεις και διαδικασίες επιλογής που μπορεί να έχετε
 • λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο της τρέχουσας εργασίας σας ή που αναζητάτε, τον τρέχοντα ή / και τον επιθυμητό μισθό και άλλους όρους σχετικά με αμοιβές και παροχές ή άλλες προτιμήσεις απασχόλησης
 • οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, ευαίσθητων και / ή δημογραφικών πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή πρόσληψης, όπως η ηλικία, οι πληροφορίες σχετικά με την υπηκοότητα ή / και την ιθαγένειά σας, ιατρικές πληροφορίες ή πληροφορίες για την υγεία σας
 • πληροφορίες συστάσεων συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτουςκατόπιν έγκρισής σας

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσλήψεων που περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των προσόντων και των ενδιαφερόντων σας σε σχέση με τις απαιτήσεις απασχόλησης της εταιρείας μας
 • επαλήθευση των πληροφοριών σας
 • διενέργεια επιβεβαίωσηςσυστάσεωνμε τη σύμφωνη γνώμη σας
 • επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης ή / και την (τις) αίτησή (αιτήσεις) σας, αλλά και πιθανών μελλοντικών αντίστοιχων ευκαιριών σταδιοδρομίας στην εταιρεία μας
 • συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ή ως απάντηση σε μια νομική διαδικασία.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ η επεξεργασία πρέπει να στηρίζεται σε μία νόμιμη βάση, έναν δηλαδή πραγματικό λόγο για να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η «Genekor»έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και να τηρεί αρχεία της διαδικασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί και να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του υποψηφίου για απασχόληση και να αποφασιστεί σε ποιον να προσφερθεί εργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις.

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται εσωτερικά στη εταιρεία μας, ανάμεσα στα διάφορα τμήματά της κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για απασχόληση σε εμάς. Η εσωτερική αυτή γνωστοποίηση γίνεται με τρόπο ασφαλή και με βασικό γνώμονα την πραγματική ανάγκη γνώσης (on a need to know basis). Το προσωπικό της «Genekor» υπόκειται σε υποχρέωση Εχεμύθειας μέσω ειδικής Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας.

Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε και να λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως π.χ. γραφεία αναζήτησης στελεχών

Επιπλέον, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να παρασχεθούν από την εταιρεία μας σε τρίτο συμβαλλόμενο που λειτουργεί για λογαριασμό μας, προκειμένου να παρέχει κάποια από τις παραπάνω υπηρεσίες (π.χ. για αξιολόγηση γνώσεων). Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών  αποκαλούνται«εκτελούντες την επεξεργασία» και έχουν επίσης νομική υποχρέωση βάσει του GDPR και απέναντι στην «Genekor»να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν μόνο για την παροχή της συμφωνημένης υπηρεσίας.

Σε περιπτώσεις που μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προς άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων,  η χρήση των πληροφοριών αυτών από εκείνη την εταιρεία θα υπόκειται στην δική της πολιτική απορρήτου. Η «Genekor» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλέγει συνεργάτες που παρέχουν υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, προστασίας και ασφάλειας υπηρεσίες, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών από αυτές τις εταιρείες. Οι συνεργάτες αυτοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί σας.

Ειδικά κατά το στάδιο της πρόσληψης τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε τρίτους, όπως οργανισμούς απασχόλησης, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες και άλλες ρυθμιστικές αρχές.

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων οι πληροφορίες σας δεν θα μεταβιβασθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν είναι πιθανόν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περιπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, σε χώρες που δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οτι διαθέτουν επαρκή νομική προστασία για τα προσωπικά δεδομένα, θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας των πληροφοριών όπως η επιβολή δεσμευτικών συμβατικών υποχρεώσεων.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

Είναι σημαντικό τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε το συντομότερο εάν κάποια πληροφορία σας αλλάξει ή είναι λάθος κατά τη διάρκεια της πρόσληψης.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής χρονικά διαστήματα:

 • Υποψήφιοι που κλήθηκαν σε συνέντευξη: αν έχετε κληθεί σε συνέντευξη, τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία θα περιλαμβάνουν πρόσθετα δεδομένα, όπως σημειώσεις συνεντεύξεων και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, θα φυλάσσονται για διάστημα έως 12 μηνών από την τελευταία επικοινωνία που είχαμε μαζί σας
 • Υποψήφιοι που απορρίφθηκαν: εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε ήδη από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για διάστημα έως 3 μηνών από την παραλαβή της αρχικής αίτησής σας.

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Με βάση τον κανονισμό έχετε υπό προϋποθέσεις τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας δήλωσης.
 • να διορθώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν είναι ανακριβή και να τα συμπληρώνετε αν είναι ελλιπή
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • να περιορίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων
 • να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ("το δικαίωμα στη λήθη")
 • να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή μεταφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία ("φορητότητα δεδομένων")
 • να ενημερωθείτε, αμφισβητήσετε ή και αντιταχθείτε σε τυχόν αυτοματοποιημένες αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το πώς τις επεξεργαζόμαστε
 • να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συναίνεση έχετε δώσει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ισχύ από τη στιγμή της άρσης και μετέπειτα (η νομιμότητα οποιασδήποτε προγενέστερης επεξεργασίας δεν επηρεάζεται)

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική και τις πρακτικές απορρήτου θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@genekor.com ή αποστέλλοντας σχετική επιστολή  προς την  Genekor, Λεωφόρος Σπατών 52,15344 Αθήνα.Εναλλακτικά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο210-6032138.

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, την Ελληνική εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Επανεξετάζουμε τακτικά αυτή τη δήλωση απορρήτου και κατά συνέπεια έχουμε τη δυνατότητα να την τροποποιήσουμεοποιαδήποτε στιγμή.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2020.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies