Η Genekor είναι ένα εργαστήριο μοριακής γενετικής, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόγνωση, πρόβλεψη και διάγνωση στη μοριακή ογκολογία, παρέχοντας τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες για εξατομικευμένη θεραπεία.

Μοριακή Υπολειπόμενη Νόσος - Δημοσίευση της Μελέτης Galaxy


Μοριακή Πρόγνωση Υποτροπής & Πρόβλεψη Οφέλους Χημειοθεραπείας
στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου & του Ορθού.

Μοριακή Υπολειπόμενη Νόσος - Δημοσίευση της Μελέτης Galaxy


Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκαν στο Nature Medicine τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης παρατήρησης (Galaxy study), η οποία αποτελεί ένα από τα τρία σκέλη της προοπτικής μελέτης (Circulate Japan). 

Σημαντικά Συμπεράσματα: 

Με βάση τα προοπτικά δεδομένα της παραπάνω μελέτης παρατήρησης (Galaxy study), η μοριακή υπολειπόμενη νόσος (ctDNA status, Signatera™) είναι ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης υποτροπής, σε σχέση με τους υπόλοιπους κλινικοπαθολογικούς παράγοντες και δυνητικά αποτελεί επίσης προβλεπτικό δείκτη του οφέλους της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού (στάδιο ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV με ολιγομεταστατική νόσο).

Το Signatera έχει πλήρη κάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη Medicare:
1. Για ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού (στάδιο ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV ολιγομεταστατική νόσο)
2. Για ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης
3. Για την παρακολούθηση της απάντησης στην ανοσοθεραπεία για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο ανεξαρτήτου πρωτοπαθούς εστίας.

 

Διαβάστε περισσότερα για την Μελέτη εδώ!
Διαβάστε τη Δημοσίευση

 

 

 

 

25.01.2023
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies