Η Genekor είναι ένα εργαστήριο, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόγνωση, πρόβλεψη και διάγνωση στη μοριακή ογκολογία, παρέχοντας τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες για εξατομικευμένη θεραπεία.

Επανεξέταση των Επιπτώσεων των Θετικών Αποτελεσμάτων στον Πολυγονιδιακό Γενετικό Έλεγχο σε Ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού.


Η χρήση πολυγονιδιακού γενετικού ελέγχου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού επιτρέπει την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου και καθοδηγεί τη διαχείριση για τη μείωση του.

 

Επανεξέταση των Επιπτώσεων των Θετικών Αποτελεσμάτων στον Πολυγονιδιακό Γενετικό Έλεγχο σε Ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού.

Η χρήση πολυγονιδιακού γενετικού ελέγχου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού επιτρέπει την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου και καθοδηγεί τη διαχείριση για τη μείωση του. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να παρουσιάσει δεδομένα που καταδεικνύουν τα διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας που προκύπτουν από τον πολυγονιδιακό γενετικό έλεγχο για τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού και για τα μέλη της οικογένειας τους.

Στα συμπεράσματα της μελέτης χαρακτηριστικά αναφέρεται ήταν ότι το 92% των ατόμων που βρέθηκαν θετικά στον γενετικό έλεγχο, λαμβάνουν τεκμηριωμένες πληροφορίες για την εκτίμηση του κινδύνου προδιάθεσης, τη διαχείριση και τη θεραπεία τόσο του καρκίνου του μαστού όσο και για άλλους τύπους καρκίνου. Η πολυγονιδιακή ανάλυση στον καρκίνο του Μαστού πέραν των πληροφοριών για την κληρονομικότητα δίνει πλέον πληροφορίες για στοχευμένες θεραπείες, διευρύνοντας έτσι το φάσμα των ανθρώπων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από γονιδιακό έλεγχο.

Διαβάστε όλη τη Δημοσίευση εδώ: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34949660/

 

 

30.12.2021
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies