Η Genekor είναι ένα εργαστήριο μοριακής γενετικής, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόγνωση, πρόβλεψη και διάγνωση στη μοριακή ογκολογία, παρέχοντας τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες για εξατομικευμένη θεραπεία.

Avantect


Μια πρωτοποριακή εξέταση για την πρώιμη ανίχνευση και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος

Μια πρωτοποριακή εξέταση για την πρώιμη ανίχνευση και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος

Το Avantect είναι μια γονιδιακή εξέταση, υγρής βιοψίας, η οποία ανιχνεύει γενετικές και επιγενετικές μεταλλαγές σε ελεύθερο κυκλοφορούν καρκινικό DNA (cfDNA) που σχετίζονται με τον καρκίνο του παγκρέατος. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο μπορούμε να ανιχνεύσουμε τον καρκίνο του παγκρέατος γρηγορότερα από άλλες μεθόδους, καταφέρνοντας να εντοπίσουμε τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο.

 

O εντοπισμός ασθενών υψηλού κινδύνου για καρκίνο του παγκρέατος

Ο εκτεταμένος έλεγχος για τον καρκίνο του παγκρέατος γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα και πολλές φορές δεν είναι εφικτός λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών διαγνωστικών εξετάσεων.

  • Ο καρκίνος του παγκρέατος γίνεται πιο συχνός με την αύξηση της ηλικίας, με πάνω από το 90% των διαγνωσμένων περιπτώσεων σε άτομα ηλικίας άνω των 50
  • Περίπου στο 90% των περιπτώσεων, ο καρκίνος του παγκρέατος είναι σποραδικός, με το υπόλοιπο 10% να έχει γενετικό υπόβαθρο

 

Δίνοντας προτεραιότητα σε έναν σημαντικό πληθυσμό υψηλού κινδύνου
Ενώ ο διαβήτης έχει αναγνωριστεί από καιρό ως κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου του παγκρέατος, υπάρχουν νέες ενδείξεις για μια κρίσιμη σχέση μεταξύ του καρκίνου του παγκρέατος και του πρόσφατα διαγνωσμένου (<3 ετών) διαβήτη τύπου 2 σε ασθενείς ηλικίας 50 ετών και άνω.

Πρόσφατες μελέτες για την παθογένεια του καρκίνου του παγκρέατος υποδηλώνουν ότι παρόλο που ο μακροχρόνιος διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο και μπορεί να διαδραματίσει αιτιολογικό ρόλο, ο νεοεμφανιζόμενος διαβήτης ενδέχεται να είναι συνέπεια του καρκίνου του παγκρέατος. (1% των ασθενών με πρωτοεμφανιζόμενο διαβήτη τύπου 2 σε ηλικία άνω των 50 ετών θα διαγνωστεί με καρκίνο παγκρέατος την επόμενη 3ετία.)

 

Ελέγχοντας τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνο παγκρέατος

Με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, συστήνεται ο έλεγχος για καρκίνο παγκρέατος σε:

  • Φορείς μεταλλαγών STK11, CDKN2A ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού.
  • Φορείς μεταλλαγών (ATM, BRCA1, BRCA2, MLH1,  MSH2, MSH6, EPCAM,  PALB2, TP53), όταν υπάρχει τουλάχιστον ένας 1ου ή 2ου βαθμού συγγενής που να έχει νοσήσει από καρκίνο παγκρέατος.
  • Ασθενείς με κληρονομική παγκρεατίτιδα (μεταλλαγές στα γονίδια PRSS1, SPINK1)
  • Ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα (20 χρόνια μετά την αρχική της διάγνωση)

 

Βελτιστοποιημένη απόδοση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Το τεστ Avantect έχει επικυρωθεί σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παγκρέατος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων ηλικίας 50 ετών και άνω που έχουν πρόσφατα (<3 ετών) διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2 και εκείνων με οικογενειακό ιστορικό.

Το τεστ Avantect έχει ευαισθησία 66,7% για την ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος σε πρώιμο στάδιο Ι & ΙΙ και ειδικότητα 96,9%.

 

 

 

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies