Cerebrum DX® Ataxia, Cerebrum DX®, Cerebrum DX® Exome, Cerebrum DX® Arrays.

Το Cerebrum DX® Ataxia αναλύει τα γονίδια που σχετίζονται συγκεκριμένα με κληρονομούμενες αταξίες.
Επίσης, για τις υπόλοιπες διαταραχές, το γενετικό τεστ Cerebrum DX® αναλύει συνολικά έως και 326 γονίδια και το γενετικό τεστ Cerebrum DX® Exome αναλύει πάνω από 20.000 γονίδια και βοηθούν στη:

Διάγνωση: Επιβεβαιώνει την κλινική διάγνωση με αξιόπιστο και γρήγορο τρόπο και μειώνει την ανάγκη για πιο επεμβατικές διαδικασίες. Η ιατρική ακριβείας είναι πλέον εφικτή στις κληρονομούμενες νευρολογικές διαταραχές με τη χρήση των γενετικών αναλύσεων, οι οποίες ελαχιστοποιούν τα διλήμματα σε σχέση με τη διαχείριση της διαφορικής διάγνωσης.

Επιπλέον, με το τεστ Cerebrum DX® Arrays και τη μέθοδο Microarrays, όπου αναλύονται οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μπορούμε να προσδιορίσουμε και να διαγνώσουμε αναπτυξιακές διαταραχές και να επέμβουμε επίσης με ακρίβεια στη διαχείρισή τους.

Πρόγνωση: Γνωρίζοντας με ακρίβεια τις γονιδιακές μεταλλάξεις που ευθύνονται για τη διαταραχή ενός ασθενούς, μπορούμε να προβλέψουμε και την πορεία της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους παράγοντες που αφορούν το συγκεκριμένο ασθενή.

Επίσης, μπορούμε να εντοπίσουμε τους συγγενείς που φέρουν την ίδια μετάλλαξη και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της ίδιας διαταραχής και να γίνει η σωστή διαχείριση ανάλογα την περίπτωση.

Διαχείριση: Η σωστή διαχείριση του ασθενούς αλλά και της οικογένειάς του στηρίζεται στην αξιοπιστία της διάγνωσης και της πρόγνωσης της νόσου, ώστε ο γιατρός να προσανατολιστεί προς την καταλληλότερη θεραπεία και ρύθμιση.

• Βοηθά να εξατομικευτεί η θεραπεία βάσει του συγκεκριμένου γονότυπου του ασθενούς και να αποφευχθούν περιττές φαρμακευτικές αγωγές και επεμβάσεις.
• Συστήνει παρακολούθηση για άλλα όργανα που ενδέχεται να μην είχαν εξεταστεί προηγουμένως.
• Μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές και νέες στοχευμένες θεραπείες.