Νέα Εξέταση Com.pl.i.t.DX Liquid Breast για Εύρεση Στοχευμένων Θεραπειών

Com.pl.i.t DX Liquid Breast


Com.pl.i.t DX Liquid Breast

 

Η εξέταση Com.pl.i.t DX Liquid Breast έχει σχεδιαστεί για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού ER+/HER2- και αποτελεί ισχυρό δείκτη για το εάν η ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε συγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

Η εξέταση Com.pl.i.t DX Liquid Breast έχει σχεδιαστεί για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού ER+/HER2- και αποτελεί ισχυρό δείκτη για το εάν η ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε συγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες.

 

Το Com.pl.i.t DX Liquid Breast Test είναι κατάλληλο για:

  • Ασθενείς με μη χειρουργήσιμους όγκους και ασθενείς με περιορισμένο ή ανεπαρκές υλικό βιοψίας ιστού.
  • Ασθενείς με πολλαπλές μεταστάσεις.
  • Ασθενείς υπό θεραπεία ή μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Σε αυτήν την περίπτωση, δίνει μια εικόνα για την ενδεχόμενη εμφάνιση νέων στοχεύσιμων μεταλλάξεων ή μεταλλάξεων αντοχής στη θεραπεία που χρησιμοποιείται.

 

 

Το τεστ Com.pl.i.t DX Liquid Breast:

  • Προσδιορίζει το μοριακό προφίλ του όγκου όπως γονιδιακές μεταλλάξεις και Παραλλαγές αριθμού αντιγράφων για μη εγχειρήσιμους όγκους.
  • Καθορίζει το εντός ένδειξης φάρμακο που στοχεύει το μεταλλαγμένο(α) γονίδιο(α) ή την οδό στην οποία εμπλέκονται τα γονίδια.
  • Προσδιορίζει τις μεταλλάξεις που σχετίζονται με την αντίσταση στη στοχευμένη θεραπεία.
  • Συνιστά θεραπείες εκτός ένδειξης ή/και υποδεικνύει θεραπείες που βρίσκονται επί του παρόντος σε κλινικές δοκιμές.

 

Πιο αναλυτικά, το τεστ συνιστάται ιδιαίτερα για στοχευμένες αποφάσεις θεραπείας για:

  • Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο μαστού ER+/HER2- μετά από υποτροπή σε προηγούμενη θεραπεία, προκειμένου να αποφασίσουν τη θεραπεία με Elacestrant, με βάση τις μεταλλάξεις του γονιδίου ESR1.
  • Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο μαστού ER+/HER2- μετά από υποτροπή σε προηγούμενη θεραπεία, προκειμένου να αποφασίσουν τη θεραπεία με Alpelisib, με βάση τις μεταλλάξεις του γονιδίου PIK3CA.
  • Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού μετά από υποτροπή σε προηγούμενη θεραπεία, προκειμένου να αποφασίσουν για θεραπείες εκτός ένδειξης ή κλινικών δοκιμών. 

Πάνελ Γονιδίων

 

 

Στο παραπάνω πάνελ γονιδίων, ανιχνεύουμε τις μεταλλαγές στο γονίδιο ESR1 (συχνότητα εμφάνισης 48% ως μηχανισμός αντίστασης στην ορμονική θεραπεία, με βάση τη μελέτη Emerald).


Επίσης, ανιχνεύουμε και τις μεταλλαγές PIK3CA με εγκεκριμένη θεραπεία το Alpelisib, όπως και άλλα γονίδια για τα οποία υπάρχουν πειραματικές ή εκτός ένδειξης θεραπείες.

 

BIOMARKERS ASSOCIATED WITH FDA APPROVED THERAPIES

 

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies