Η μοριακή ανταπόκριση έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ασθενείς και τους γιατρούς να επιλέξουν τη βέλτιστη στοχευμένη θεραπεία ανάλογα με τη φυσιολογία του καρκίνου κάθε ασθενούς.

Mo.Re.


Η Mo.Re. (Molecular Response) είναι μια πολυγονιδιακή ανάλυση που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια εικόνα της βιολογίας του όγκου σε κάθε ασθενή.
Η κατανόηση της βιολογίας του όγκου κάθε ασθενούς μπορεί να βοηθήσει στην παροχή εξατομικευμένων θεραπευτικών επιλογών. Ο σχεδιασμός μιας νέας τεχνολογίας που λέγεται Αλληλούχιση Νέας Γενιάς ή (Next Generation Sequencing, NGS), μας επιτρέπει πλέον να αναλύουμε πολλά γονίδια ταυτόχρονα από το ίδιο δείγμα.

Αυτή η επαναστατική τεχνολογία, μαζί με τα υπολογιστικά συστήματα και τη βιοπληροφορική, συνεργάζονται με στόχο την ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων από το γονιδίωμα του ασθενούς και τον μετασχηματισμό του σε υλοποιήσιμη αναφορά που παρέχει πληροφορίες για τις εξής τρεις κύριες κατηγορίες αποτελεσμάτων:

  • Ενδεδειγμένα φάρμακα - Φάρμακα που έχουν εγκριθεί για τον τύπο όγκου του ασθενούς.
  • Φάρμακα εκτός ενδείξεων - Φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί για τον τύπο όγκου του ασθενούς, αλλά έχουν εγκριθεί για διαφορετικό τύπο όγκου.
  • Κλινικές δοκιμές - Παροχή πληροφοριών για τρέχουσες κλινικές δοκιμές με βάση τη φυσιολογία του ασθενούς.

Γιατί να επιλέξετε το Mo.Re.;

Το Mo.Re. είναι μια ευρέως δοκιμασμένη ανάλυση που έχει επιλεγεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, ως η κατάλληλη ανάλυση για τη διαστρωμάτωση περισσότερων από 3.000 ασθενείς που συμμετέχουν στην κλινική δοκιμή MATCH (μοριακή ανάλυση για επιλογή θεραπείας) με στόχο τον προσδιορισμό στοχευμένης θεραπείας για τον καθένα. Το MATCH είναι η πρώτη πολυκεντρική κλινική μελέτη που βασίζει την στοχευμένη θεραπευτική επιλογή στην μοριακή ανάλυση της βιολογίας του όγκου ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής του. Το Mo.Re. έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους κλινικούς γιατρούς να επιλέξουν για τους ασθενείς τους την κατάλληλη στοχευμένη θεραπεία και να αποφύγουν την τοξικότητα και τις άλλες παρενέργειες της χημειοθεραπείας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η συμβατική θεραπεία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με περιορισμένη ανταπόκριση ή και ανθεκτικότητα.

Ποιος θα πρέπει να υποβληθεί στο τεστ;

Το Mo.Re έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τόσο εσάς όσο και τον γιατρό σας να επιλέξετε ποια είναι η βέλτιστη στοχευμένη θεραπεία με βάση τη βιολογία  του όγκου σας.

Το τεστ έχει σχεδιαστεί για τις εξής περιπτώσεις:

  • Το αρχικό θεραπευτικό πλάνο έχει ολοκληρωθεί και χρειάζονται περισσότερες θεραπευτικές επιλογές.
  • Όγκοι χωρίς καθιερωμένη θεραπεία.
  • Επιθετικοί όγκοι που δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη θεραπεία.
  • Σπάνιοι όγκοι.
  • Τύποι όγκων με πολλές διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα.

Πίνακας Γονιδίων

Μεταλλαγές σε 147 Γονίδια
AKT1 CDK12 FANCA IDH2 MSH2 PIK3CA RICTOR
AKT2 CDK2 FANCD2 IGF1R MSH6 PIK3CB RNF43
AKT3 CDK4 FANCI JAK1 MTOR PIK3R1 ROS1
ALK CDK6 FBXW7 JAK2 MYC PMS2 SETD2
AR CDKN1B FGF19 JAK3 MYCL POLE SF3B1
ARAF CDKN2A FGF3 KDR MYCN PPARG SLX4
ARID1A CDKN2B FGFR1 KIT MYD88 PPP2R1A SMAD4
ATM CHEK1 FGFR2 KNSTRN NBN PTCH1 SMARCA4
ATR CHEK2 FGFR3 KRAS NF1 PTEN SMARCB1
ATRX CREBBP FGFR4 MAGOH NF2 PTPN11 SMO
AXL CSF1R FLT3 MAP2K1 NFE2L2 RAC1 SPOP
BAP1 CTNNB1 FOXL2 MAP2K2 NOTCH1 RAD50 SRC
BRAF DDR2 GATA2 MAP2K4 NOTCH2 RAD51 STAT3
BRCA1 EGFR GNA11 MAPK1 NOTCH3 RAD51B STK11
BRCA2 ERBB2 GNAQ MAX NRAS RAD51C TERT
BTK ERBB3 GNAS MDM2 NTRK1 RAD51D TOP1
CBL ERBB4 H3F3A MDM4 NTRK2 RAF1 TP53
CCND1 ERCC2 HIST1H3B MED12 NTRK3 RB1 TSC1
CCND2 ESR1 HNF1A MET PALB2 RET TSC2
CCND3 ESR1 HRAS MLH1 PDGFRA RHEB U2AF1
CCNE1 EZH2 IDH1 MRE11A PDGFRB RHOA XPO1
51 αναδιατάξεις γονιδίων
AKT2 ALK AR AXL BRAF BRCA1 BRCA2
CDKN2A EGFR ERBB2 ERBB4 ERG ESR1 ETV1
ETV4 ETV5 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FGR FLT3
JAK2 KRAS MDM4 MET MYB MUBL1 NF1
NOTCH1 NOTCH4 NRG1 NTRK1 NTRK2 NTRK3 NUTM1
PDGFRA PDGFRB PIK3CA PPARG PRKACA PRKACB PTEN
RAD51B RAF1 RB1 RELA RET ROS1 RSPO2
RSPO3 TERT          

Κλινική χρησιμότητα

Το Mo.Re. παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την επιλογή της βέλτιστης στοχευμένης θεραπείας για τους ασθενείς. Αναλύοντας πολλά γονίδια ταυτόχρονα, παρέχει ένα αναλυτικό αποτύπωμα της βιολογίας του όγκου, το οποίο χρησιμοποιείται από τον θεράποντα ιατρό για τον σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου του ασθενούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επιστημονικού περιεχομένου παρακαλώ επικοινωνήστε στο: scientific.support@genekor.com

Αξιοποιήσιμη πληροφορία σε σχεδόν το 80% των περιπτώσεων

Genekor Pie Chart

Μεταξύ των ασθενών με αξιοποιήσιμη πληροφορία, το 73% θα φέρει τουλάχιστον μία θεραπευτικά στοχεύσιμη μεταλλαγή (εντός ή εκτός ένδειξης)

Genekor Pie Chart

Τι προσφέρουμε

Αναφορά

Παρέχεται μια εξατομικευμένη αναφορά που συνοψίζει τα ευρήματα της φυσιολογίας του όγκου σε εσάς και τον θεράποντα ιατρό σας.

Υποστήριξη

Η GeneKor αναλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά του δείγματός σας στο εργαστήριό μας.

Ερμηνεία

Η ομάδα των ειδικών μας σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας, είναι στην διάθεσή σας για να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα σας

Πώς να ξεκινήσετε

1

Ζητήστε το τεστ

Ρωτάτε τον γιατρό σας αν πληρείτε τα κριτήρια για το τεστ Mo.Re.

2

Απαιτούμενο δείγμα

Για αυτό το τεστ απαιτείται ιστός από το χειρουργείο ή τη βιοψία εγκλεισμένος σε παραφίνη (FFPET). Το δείγμα σας θα συλλεχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας

3

Διαδικασία ανάλυσης

Το δείγμα σας θα φτάσει στο πιστοποιημένο εργαστήριό μας και η αναφορά σας θα ετοιμαστεί και θα κοινοποιηθεί σε εσάς και στον γιατρό σας σε 15 εργάσιμες ημέρες

4

Υποβολή αναφοράς

Η αναφορά σας θα αποσταλεί στον γιατρό σας μέσω email ή/και θα μεταφορτωθεί στην ασφαλή ιστοσελίδα μας, καθώς και σε σας μέσω email ή ταχυδρομικά.

Τεχνικές πληροφορίες

Το Mo.Re. έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ευαισθησία και ακρίβεια. Όλα τα ευρήματα ταξινομούνται χρησιμοποιώντας τις πιο αξιόπιστες και ενημερωμένες βάσεις δεδομένων και αλγορίθμους ανάλυσης in silico. Η προηγμένη τεχνολογία Αλληλούχισης Νέας Γενιάς, γνωστή και ως NGS, χρησιμοποιείται για την πλήρη ανάλυση μιας ομάδας γονιδίων που σχετίζονται με τις στοχευμένες θεραπείες. Αναλύεται τόσο το DNA όσο και το RNA, και εξετάζονται όλες οι πιθανές γονιδιακές αλλαγές.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies