ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

NCCN 

Η μόνη ανάλυση που αναγνωρίζεται ότι προβλέπει το όφελος της επικουρικής χημειοθεραπείας και η μόνη ανάλυση που ταξινομείται ως «προτεινόμενη» σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με καρκίνο μαστού Ν0/Ν1, HR+

 

 

 

 

 

 

 

ASCO 

Το μόνο τεστ που συνίσταται ισχυρά για όλες τις ασθενείς Ν0 και μεττεμμηνοπαυσιακες Ν1 με ER+, HER2- πρώιμο καρκίνο του μαστού

Η σύσταση είναι ανεξαρτήτως κλινικού κινδύνου =, με υψηλή ποιότητα στοιχείων