Κλινική χρησιμότητα

Κάθε ασθενής έχει ένα μοναδικό επίπεδο κινδύνου, επομένως η επιλογή της θεραπευτικής αγωγής είναι διαφορετική για τον καθένα. Για να ληφθεί η απόφαση, πρέπει να κατανοηθεί η πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου και ο τρόπος διαχείρισης της κατάστασης του ασθενούς μετά το χειρουργείο.

Πριν από το τεστ του σκορ υποτροπής του καρκίνου παχέος εντέρου, οι γιατροί μπορούσαν να βασίσουν τις συστάσεις τους μόνο σε κάποια χαρακτηριστικά του όγκου, π.χ. στο οριακό πλάτος, το μέγεθος και τον βαθμό. Το σκορ υποτροπής του καρκίνου παχέος εντέρου παρέχει πληροφορίες για τον όγκο τις οποίες δεν μπορούν να προσφέρουν οι παραδοσιακές μέθοδοι, π.χ. επιπλέον πληροφορίες για την πιθανότητα υποτροπής και εξάπλωσης του καρκίνου.

Κατανόηση του σκορ υποτροπής του καρκίνου παχέος εντέρου

Τα αποτελέσματα του σκορ υποτροπής του καρκίνου παχέος εντέρου εμφανίζονται σε μια αναφορά που στέλνεται στον γιατρό. Η αναφορά παρέχει εξατομικευμένα αποτελέσματα με τη μορφή ενός αριθμού από το 0 έως το 100. Ένα χαμηλό σκορ σημαίνει ότι υπάρχει μικρότερη πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου, ενώ ένα υψηλό σκορ σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής.

Κατανομή της βαθμολογίας υποτροπής (0-100)

Ένα χαμηλότερο σκορ υποτροπής σημαίνει ότι ο καρκίνος είναι λιγότερο πιθανό να επανέλθει Ένα υψηλότερο σκορ υποτροπής σημαίνει ότι ο καρκίνος είναι περισσότερο πιθανό να επανέλθει

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμεύουν στον σχεδιασμό των θεραπευτικών επιλογών του ασθενούς. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το χαμηλό σκορ υποτροπής δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου του παχέος εντέρου. Αντίστοιχα, το υψηλό σκορ υποτροπής δεν σημαίνει ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου θα υποτροπιάσει οπωσδήποτε.

Για ασθενείς σε στάδιο ΙΙ

Οι ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου σε στάδιο ΙΙ που έχουν υψηλότερο σκορ υποτροπής (άρα και υψηλότερο κίνδυνο) μπορεί να επωφεληθούν περισσότερο από τη χημειοθεραπεία σε σχέση με αυτούς που έχουν χαμηλότερο σκορ.

Για ασθενείς σε στάδιο ΙΙΙ Α/Β

Οι ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου σε στάδιο ΙΙΙ Α/Β που έχουν χαμηλότερο σκορ υποτροπής μπορεί να επωφεληθούν λιγότερο από ορισμένα φάρμακα σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε σχέση με αυτούς που έχουν υψηλότερο σκορ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.