Κλινική Χρησιμότητα

Ένα χαμηλότερο σκορ DCIS σημαίνει ότι υπάρχει μικρότερη πιθανότητα υποτροπής του όγκου στον ίδιο μαστό (είτε ως DCIS είτε ως διηθητικός καρκίνος μαστού) και υποτροπής του όγκου στον ίδιο μαστό ως διηθητικός καρκίνος μαστού. Ένα υψηλότερο σκορ DCIS σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής του όγκου στον ίδιο μαστό (είτε ως DCIS είτε ως διηθητικός καρκίνος μαστού) και υποτροπής του όγκου στον ίδιο μαστό ως διηθητικός καρκίνος μαστού.

Το σκορ DCIS χρησιμεύει στη λήψη αποφάσεων για εξατομικευμένη θεραπεία. Επειδή ο κάθε οργανισμός και ο κάθε όγκος είναι μοναδικός, το σκορ DCIS βοηθά στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Το σκορ του DCIS παρέχει πληροφορίες πέρα από τις κλασικές μετρήσεις (όπως οριακό πλάτος, μέγεθος όγκου και βαθμός όγκου) που ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν οι γιατροί για να εκτιμήσουν την πιθανότητα υποτροπής και για να λάβουν αποφάσεις για τη θεραπευτική αγωγή..

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των βιολογικών χαρακτηριστικών του όγκου DCIS, το σκορ DCIS ποσοτικοποιεί:

  1. την πιθανότητα τοπικής υποτροπής (ως DCIS ή διηθητικό καρκίνωμα) σε 10 χρόνια, και
  2. προβλέπει ειδικά τον κίνδυνο τοπικής εμφάνισης διηθητικού καρκινώματος σε 10 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.