Κλινική Χρησιμότητα

Δεν είναι ίδιες όλες οι μορφές καρκίνου του προστάτη, κάποιες είναι επιθετικές και χρειάζονται χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία. Ωστόσο, πολλές μορφές είναι χαμηλότερου κινδύνου και μπορούν να αντιμετωπιστούν με τακτικές ιατρικές επισκέψεις και παρακολούθηση, γνωστή ως ενεργός επιτήρηση, με αποτέλεσμα να καθυστερεί ή να αποφεύγεται τελείως το χειρουργείο ή η ακτινοβολία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Το σκορ GPS του Oncotype DX βοηθά στην κατανόηση του κινδύνου για κάθε ασθενή ξεχωριστά, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση για τη λήψη απόφασης για ενεργό επιτήρηση ή θεραπεία.

Το σκορ GPS του Oncotype DX παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση για τον βαθμό επιθετικότητας του καρκίνου, η οποία δεν είναι διαθέσιμη από τα παραδοσιακά τεστ ή εργαλεία. Βοηθά στα εξής:

  • Αναλύει τα μοναδικά βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου.
  • Εξετάζει τη δραστηριότητα των γονιδίων στον όγκο του προστάτη, και τον ρόλο που παίζουν στην υγεία του ασθενούς: αυτή η επιστήμη ονομάζεται γονιδιωματική.
  • Παρέχει μια πιο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη εκτίμηση του κατά πόσο ο όγκος είναι περισσότερο ή λιγότερο επιθετικός απ’ όσο φαίνεται στα αποτελέσματα της βιοψίας.