Κλινική Χρησιμότητα

Δεν είναι ίδιες όλες οι μορφές καρκίνου του προστάτη, κάποιες είναι επιθετικές και χρειάζονται χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία. Ωστόσο, πολλές μορφές είναι χαμηλότερου κινδύνου και μπορούν να αντιμετωπιστούν με τακτικές ιατρικές επισκέψεις και παρακολούθηση, γνωστή ως ενεργός επιτήρηση, με αποτέλεσμα να καθυστερεί ή να αποφεύγεται τελείως το χειρουργείο ή η ακτινοβολία.

Το σκορ GPS του Oncotype DX βοηθά στην κατανόηση του κινδύνου για κάθε ασθενή ξεχωριστά, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση για τη λήψη απόφασης για ενεργό επιτήρηση ή θεραπεία.

Το σκορ GPS του Oncotype DX παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση για τον βαθμό επιθετικότητας του καρκίνου, η οποία δεν είναι διαθέσιμη από τα παραδοσιακά τεστ ή εργαλεία. Βοηθά στα εξής:

  • Αναλύει τα μοναδικά βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου.
  • Εξετάζει τη δραστηριότητα των γονιδίων στον όγκο του προστάτη, και τον ρόλο που παίζουν στην υγεία του ασθενούς: αυτή η επιστήμη ονομάζεται γονιδιωματική.
  • Παρέχει μια πιο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη εκτίμηση του κατά πόσο ο όγκος είναι περισσότερο ή λιγότερο επιθετικός απ’ όσο φαίνεται στα αποτελέσματα της βιοψίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.