Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται εκτός των άλλων και από Τ-κύτταρα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ασθενειών. Τα Τ-κύτταρα βοηθούν τον οργανισμό στην καταπολέμηση των λοιμώξεων και άλλων ασθενειών, όπως ο καρκίνος. Ωστόσο, τα καρκινικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να ξεφεύγουν των Τ-κυττάρων εκφράζοντας μια πρωτεΐνη που λέγεται PD-L1 και η οποία λειτουργεί ως «στοπ» και αδρανοποιεί τα Τ-κύτταρα.


Κλινική Χρησιμότητα

Μία  προσέγγιση για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι η καταστολή της πρωτεΐνης PD-L1, μέσω  της οποίας τα καρκινικά κύτταρα παύουν να αδρανοποιούν τα Τ-κύτταρα μέσω των υποδοχέων PD-1 και B7.1. Ο στόχος της ανοσοθεραπείας είναι να αυξηθεί η δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να προκληθεί μια πιο αποτελεσματική αντικαρκινική αντίδραση.