Η Genekor είναι ένα εργαστήριο μοριακής γενετικής, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόγνωση, πρόβλεψη και διάγνωση στη μοριακή ογκολογία, παρέχοντας τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες για εξατομικευμένη θεραπεία.

Single Genes


Στην Genekor προσφέρουμε Μονογονιδιακό Έλεγχο με την υψηλότερη ποιότητα και την πιο προηγμένη τεχνολογία.

Στην περίπτωση των βιοδεικτών που απαιτούν Μονογονιδιακό Έλεγχο, αυτός είναι εφικτός χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από προηγμένες μοριακές τεχνικές όπως NGS στην πλατφόρμα της Proton, Real Time PCR στην πλατφόρμα Cobas, καθώς και Συμβατική Αλληλούχιση κατά Sanger και Ανάλυση Μεγέθους στον γενετικό αναλυτή Applied Biosystems 3130. Επιπλέον, προσφέρονται υπηρεσίες FISH και IHC.

Single Genes
1p19q EML4-ALK MLH1
BCR-AB ERCC1-mRNA N-MYC FISH
B-RAF EWING Sarcoma NPM1
BRCA1-Mrna FIP1L1-PDGFRA N-RAS
CDKN2A FLT3 PDGFRA
C-KIT HER2 Expression PIK3CA
C-Met HER2 Mutations PML-RARa
CYP2C19 HER2/Neu FISH ROS-1
CYP2D6*4 H-RAS RRM1-mRNA
DPD IDH1/IDH2 T790M Liquid Biopsy
EGFR JAK2 mutation V617F TP53
EGFR-mRNA K-RAS TYMS
EGFRvIII MGMT Methylation UGT1A1

Έντυπα

Κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη", για να λάβετε τα απαραίτητα έντυπα για τις Single Gene εξετάσεις.

Λήψη
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies