Η Genekor είναι ένα εργαστήριο μοριακής γενετικής, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόγνωση, πρόβλεψη και διάγνωση στη μοριακή ογκολογία, παρέχοντας τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες για εξατομικευμένη θεραπεία.

Tumor Mutational
Burden (TMB)


Το φορτίο μεταλλαγών ενός όγκου (Tumor Mutational Burden -TMB) είναι ένας ανερχόμενος, ανεξάρτητος προβλεπτικός βιοδείκτης για ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία σε πολλά είδη καρκίνου, συμπεριλαμβανόμενου και του καρκίνου του πνεύμονα.

Τι είναι το φορτίο μεταλλαγών ενός όγκου (TMB) ;

Το φορτίο μεταλλαγών ενός όγκου (Tumor Mutational Burden -TMB) είναι ένας ανερχόμενος, ανεξάρτητος προβλεπτικός βιοδείκτης για ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία σε πολλά είδη καρκίνου, συμπεριλαμβανόμενου και του καρκίνου του πνεύμονα.

Αναφέρεται στον συνολικό αριθμό σωματικών μεταλλαγών που υπάρχουν στο γονιδίωμα ενός όγκου.

Ένα υποσύνολο αυτών των μεταλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε πρωτεινικη έκφραση, τα επονομαζόμενα νέο-αντιγόνα, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου και ως εκ τούτου έχουν την δυνατότητα να είναι ανοσογόνα οδηγώντας έτσι σε ανοσοποιητικά διαμεσολαβούμενη αντικαρκινική απόκριση.

Κλινική Χρησιμότητα TMB

Οι όγκοι με υψηλό φορτίο μεταλλαγών μπορεί να έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό νέο-αντιγόνων και κατ' επέκταση, αναμένονται να είναι πιο ανοσογόνοι από όγκους με συγκριτικά χαμηλότερο φορτίο μεταλλαγών.

 

Τεχνικές Πληροφορίες

Η ανάλυση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Oncomine™ Tumor Mutation Load Assay (409 Γονίδια). Είναι μία ισχυρή ανάλυση Αλληλούχισης Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing - NGS), η οποία παρέχει ακριβή καταμέτρηση των σωματικών μεταλλαγών για την εκτίμηση του φορτίου μεταλλαγών στον όγκο σε δείγματα εγκλεισμένα σε ιστό παραφίνης (FFPE).

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies