Genekor se concentrează pe prognoza, predicția și diagnosticul în oncologia moleculară, oferind servicii de cea mai bună calitate pentru tratamentul individualizat.

Termeni de utilizare


"GENEKOR" (denumită în continuare "SOCIETATEA") a creat website-ul http://www.genekor.com/  pentru a oferi informații și servicii utilizatorilor săi.

Utilizarea website-ului http://www.genekor.com/ face obiectul prezenților termeni și prezentelor condiții, pe care utilizatorii sunt rugați să le citească cu atenție și să le respecte. Utilizarea website-ului http://www.genekor.com/ presupune acceptarea necondiționată a prezenților termeni și prezentelor condiții.

Pentru orice motiv și fără notificare prealabilă, SOCIETATEA poate modifica acești Termeni. SOCIETATEA va lua toate măsurile posibile pentru a indica orice modificări, precum termenii cu o notificare de pe pagina de start. Utilizarea continuă a website-ului de către utilizatori după data intrării în vigoare a oricăror modificări a Termenilor va fi interpretată ca acceptare a respectivelor modificări de către utilizatori.

  1. NEASUMAREA RĂSPUNDERII

1.1. SOCIETATEA nu își asumă nicio răspundere pentru acțiunile indivizilor sau organizațiilor, indiferent de locul de reședință al acestora, ca urmare a informațiilor directe sau indirecte incluse sau disponibile pe acest website, indiferent dacă respectivele informații sunt furnizate de SOCIETATE sau un alt terț.

1.2. SOCIETATEA nu garantează, în mod direct sau indirect, faptul că respectivul context al website-ului va fi actualizat, sigur, fără erori, va îndeplini nevoile utilizatorilor în permanență și că rezultatele care reies din utilizarea acestuia sunt exacte, precise și fără erori.

1.3. Ca urmare a progreselor continue, informațiile incluse pe acest website nu vor fi întotdeauna actualizate, iar din acest motiv, informațiile sunt furnizate ”ca atare” și ”conform lansării”. Utilizarea informațiilor primite sau salvate pe sau prin intermediul acestui website se bazează exclusiv pe judecata utilizatorului și cade în responsabilitatea acestuia. Utilizatorul acceptă că trebuie să evalueze conținutul și că este responsabil pentru orice risc care poate fi indus prin utilizarea oricărui conținut.

1.4. Conținutul acestui website nu oferă sfaturi și nu face nicio recomandare, nici nu trebuie considerat ca o sugestie pentru vreo decizie sau acțiune, invitație la investiție sau, în general, pentru participația la activele sau alte titluri de valoare ale SOCIETĂȚII. Rezultatele și progresele actuale pot fi diferite material de orice estimare; părerile sau aspirațiile exprimate pe acest website, precum și evoluția anterioară a prețurilor titlurilor de valoare nu trebuie să fie considerată drept un indicator precis al evoluției viitoare.

  1. AVERTISMENT DE REPRODUCERE

2.1. Drepturile de autor privind conținutul acestui website, inclusiv, fără limitare, toate documentele, fișierele, textele, imaginile, elementele grafice și atașamentele incluse în acesta, precum și descrierea generală a website-ului, constituie mărci comerciale ale SOCIETĂȚII, cu excepția cazului în care se menționează contrariul, și sunt protejate conform prevederilor relevante ale legislației Greciei, UE și internaționale.

2.2. Toate denumirile de produse menționate pe acest website constituie mărci comerciale ale Grupului de societăți al SOCIETĂȚII, cu excepția mărcilor comerciale indicate ca aparținând altor societăți.

2.3. SOCIETATEA autorizează utilizatorii să copieze și să tipărească rezumate sau documente de pe website (cu excepția conținutului deținut de un terț și definit în acest sens) pentru utilizarea necomercială de către aceștia, având în vedere că orice copie sau rezumat al respectivelor documente sau pagini obținute își păstrează toate drepturile de autor sau de proprietate, precum și orice renunțare inclusă în acestea. Cu excepția acestei licențe limitate, nicio prevedere a acestui website nu trebuie să fie interpretată drept garantare a oricărui altui drept sau altei permisiuni cu privire la orice drept de autor, brevet sau marcă comercială a SOCIETĂȚII sau a unui terț. Nicio siglă și marcă comercială a SOCIETĂȚII nu poate fi utilizată sau reprodusă fără acordul prealabil scris al SOCIETĂȚII.

2.4. Cu excepția cazului în care acest lucru este specificat mai sus, copierea, modificarea sau reproducerea în scop comercial, parțială sau integrală, a conținutului acestui website în orice formă, care este bazată pe acest website și/sau pe conținutul acestuia sau includerea acestuia pe alte website-uri, sisteme de recuperare electronică, este interzisă. Nici un link către acest website nu poate fi inclus pe vreun alt website fără acordul prealabil scris al SOCIETĂȚII.

  1. DREPTUL DE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR FURNIZATE DE UTILIZATORI

Niciuna din informațiile furnizate SOCIETĂȚII de către utilizatorii acestui website (inclusiv, însă nu exclusiv, date personale, know-how, observații, idei, întrebări, tehnici, rezumate sau alte date relevante) nu va fi considerată confidențială. SOCIETATEA poate divulga, copia și utiliza, integral sau parțial, respectivele informații pentru orice scop, fără limitare. În nici un caz SOCIETATEA nu va împiedica utilizarea acestor informații pentru obiectivul dezvoltării, construirii și promovării propriilor produse.

  1. WEBSITE-URILE ȘI CONȚINUTURILE TERȚILOR

4.1. O parte din conținutul acestui website poate fi deținut de către terți (adică articole, date sau rezumate) sau pot exista hyperlink-uri care conduc spre website-urile deținute de către terți, care fac obiectul răspunderii integrale (civile sau penale) pentru securitatea, legalitatea sau exactitatea conținutului și serviciilor de pe website-urile lor, SOCIETATEA fiind exonerată de orice răspundere.

4.2. SOCIETATEA nu poate garanta faptul că utilizatorii acestui website au vreun drept de utilizare a conținutului deținut de către terți și care este disponibil pe acest website. Utilizatorii trebuie să obțină permisiunea terților înainte de utilizarea sau salvarea respectivului conținut. Conținutul protejat de drepturi de autor nu poate fi modificat, nici nu pot fi modificate notificările privind autorul sau drepturile de autor care apar în cadrul acestora, fără obținerea în prealabil a acordurilor necesare.

4.3. SOCIETATEA.

  1. TRANSFERURI SOFTWARE

Utilizarea software-ului descărcat de acest website face obiectul exclusiv al judecății și evaluării eventualelor riscuri de către utilizator, care trebuie să se reasigure că software-ul pe care îl descarcă de pe acest website pe calculatorul personal este compatibil cu calculatorul și nu conține viruși.

  1. MODIFICĂRI PE WEBSITE

SOCIETATEA își rezervă dreptul de a modifica sau retrage website-ul, integral sau parțial, în orice moment, fără notificare prealabilă. Orice modificări vor intra în vigoare la următoarea vizită a utilizatorului pe website. Utilizatorii acestui website nu au dreptul la vreo despăgubire ca urmare a imposibilității utilizării serviciilor oferite de website.

  1. ÎNTREBĂRI

Toate întrebările trebuie să fie trimise prin e-mail la următoarea adresă electronică info@genekor.com.

  1. POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

SOCIETATEA consideră că siguranța datelor personale ale utilizatorilor website-ului este foarte importantă și este responsabilă pentru protejarea confidențialității tuturor datelor personale furnizate.

Politica de confidențialitate definește principiile care reglementează utilizarea datelor personale primite. Toate persoanele care utilizează acest website sau sunt înregistrate ca utilizatori ai serviciilor furnizate de SOCIETATE sunt de acord cu acest mod de utilizare.

Utilizatorii trebuie să citească cu atenție politica de confidențialitate. Orice litigiu care poate reieși din politica de confidențialitate va face obiectul acestei politici, în baza notificării de protecție a datelor inclusă pe website și în temeiul termenilor Comisiei pentru Piața de Capital din Grecia.

Politica de confidențialitate poate fi modificată în decursul timpului. Prin urmare, vă rugăm să o revizuiți în mod regulat pentru a vă reasigura că utilizatorii cunosc ediția aplicată cel mai recent de fiecare dată când vizitează website-ul.

8.1. DESCRIEREA INFORMAȚIILOR COLECTATE

8.1.1. Informații totale: Împreună cu numeroase organizații comerciale, informațiile sunt colectate pentru monitorizarea utilizării acestui website. Pe parcursul acestei proceduri, datele personale recognoscibile NU SUNT colectate. În mod normal, sunt colectate informațiile cu privire la numărul de vizitatori și denumirea sectorului inițial al Furnizorului de servicii internet. Aceste informații sunt utilizate pentru a înțelege utilizarea implementată de vizitatorul website-ului și pot fi distribuite altor societăți și altor terți.

8.1.2. Date cu caracter personal: În cazul în care este necesară înregistrarea pentru a furniza acces la conținutul specific de pe acest website, este completat un formular online (adică pentru a primi newsletter-uri prin e-mail), care include informații personale, precum numele, adresa, adresa de e-mail, țara și alte informații care sunt transmise în mod voluntar ca parte a procedurii de înregistrare. Utilizatorii pot solicita o modificare a respectivelor informații de comunicare, în orice moment, printr-un e-mail trimis la adresa info@genekor.com.

8.2. COMUNICAREA CU SOCIETATEA

În anumite momente, pot fi distribuite informații prin e-mail sau poștă în ceea ce privește produsele și serviciile societății și partenerii comerciali ai acesteia (adică informații cu privire la cele mai recente știri). Dacă utilizatorul nu dorește să primească respectivele informații, acesta poate selecta refuzul informațiilor, în orice moment, prin e-mail trimis la adresa info@genekor.com.

8.3. PROTECȚIA DATELOR

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt stocate pe un server sigur, care este protejat printr-un cod de acces și un firewall. Societatea dispune de politici de securitate care au ca scop, reasigurarea, în măsura în care acest lucru este posibil, a securității și integrității informațiilor, inclusiv a informațiilor cu caracter personal.

8.4. ÎNREGISTRĂRILE DATELOR CU CARACTER PERSONAL, ACCES ȘI ERORI

SOCIETATEA poate înregistra și prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor, care urmează să fie divulgate societății prin intermediul website-ului http://www.genekor.com/. În acest caz, destinatarii respectivelor date arhivate în vederea promovării, sprijinirii și implementării relației interactive dintre SOCIETATE și utilizator pot fi terții, care cooperează cu SOCIETATEA pentru furnizarea serviciilor relevante de arhivare. SOCIETATEA nu divulgă sau publică date personale către utilizatori.

Utilizatorii își rezervă dreptul prevăzut de articolele 11 și 13 din L. 2472/97. Conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, toți utilizatorii au dreptul de a solicita acces la propriile date cu caracter personale, care sunt puse la dispoziția SOCIETĂȚII și pot solicita în corectarea oricăror eventuale erori în mod gratuit.

8.5. UTILIZAREA COOKIES

Cookies sunt fișiere de mici dimensiuni trimise de software-ul de bază al website-ului și sunt stocate pe hard disk-ul calculatorului utilizatorului. Uneori, cookies sunt create și transferată odată cu înregistrarea inițială pe website și sunt apoi utilizate pentru a specifica respectivul calculator și accesul repetat la website fără a necesita autentificarea, accelerând astfel accesul la website și la informațiile pe care utilizatorul dorește să le vadă. Majoritatea browser-elor web acceptă cookies, însă modificarea setărilor browser-ului poate restricționa acest trasfer.

8.6. COPII

Acest website este destinat adulților (anume investitorilor și persoanelor care caută informații cu privire la SOCIETATE). Societatea nu colectează și nu intenționează să colecteze informații de la copii sau care sunt relevante acestora.

8.7 COMPORTAMENT INDECENT

SOCIETATEA poate utiliza informațiile colectate și / sau primite cu scopul de a evita activitatea sau activitățile ilegale din partea celor care amenință rețeaua sau constituie un pericol pentru furnizarea website-ului.

8.8. CONTACTE

SOCIETATEA și asociații acestora sunt deschiși la feedback și întrebări cu privire la politica de confidențialitate, prin trimiterea de e-mailuri la adresa electronică info@genekor.com.

  1. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

9.1. Calitatea dumneavoastră de utilizator al acestui website este personală pentru dumneavoastră ca individ și, implicit, nu o puteți distribui altor persoane. Dacă v-a fost furnizat un nume de utilizator și / sau un cod de acces, sunteți de acord să le protejați caracterul confidențial și sunteți de acord să (i) notificați SOCIETATEA în mod direct imediat ce detectați vreo divulgare sau utilizare neautorizată a numelui personal de utilizator și / sau a codului de acces și (ii) sunteți responsabil pentru orice pierderi sau daune-interese care poate reieși din utilizarea neautorizată sau divulgare.

9.2. Sunteți responsabil pentru furnizarea tuturor echipamentelor necesare pentru accesarea website-ului și pentru toate modificările relevante ale terților (adică schimbarea numărului de telefon și schimbarea Furnizorilor de servicii Internet).

9.3. Sunteți de acord să utilizați acest website numai în conformitate cu Termenii actuali. În cazul în care utilizarea neautorizată a acestui website în numele dumneavoastră duce la pierderi sau o daune-interese pentru orice persoană, care inițiază ulterior o acțiune în instanță împotriva SOCIETĂȚII, sunteți de acord să despăgubiți SOCIETATEA pentru orice pierderi și/sau daune-interese care reies din respectiva reclamație.

9.4. În calitate de utilizator al acestui website, vă obligați să:

9.4.1. utilizați acest website conform instrucțiunilor scrise, cu privire la care veți fi informat în decursul timpului de către SOCIETATEA, și să nu utilizați acest website pentru vreun alt scop în afara celor pentru care a fost furnizat, în temeiul prezenților Termeni sau în baza prevederilor alternative specificate în decursul timpului de SOCIETATE în cadrul comunicatelor sau anunțurilor.

9.4.2. nu acționați, pe parcursul utilizării acestui website, în mod intenționat sau nu, prin încălcarea oricărei solicitări legale sau de reglementare prevăzută de orice autoritate de reglementare care are jurisdicție asupra dumneavoastră sau asupra activității întreprinse de dumneavoastră.

9.4.3. nu utilizați acest website pentru a depune eforturi neautorizate de a accesa sistemele SOCIETĂȚII sau rețelele terților.

9.4.4. nu utilizați acest website pentru a desfășura activități comerciale sau alte activități și să nu contribuiți la activități interzise de lege.

9.4.5. nu utilizați acest website pentru a transfera vreun material cu caracter compromițător, ofensator sau amenințător sau care încalcă drepturile terților sau care are ca scop subminarea, hărțuirea sau preocuparea inutilă pentru terți, sau pentru a trimite mesaje despre care știți că sunt false sau să nu utilizați acest website în acest sens.

9.4.6. informați în mod direct SOCIETATEA cu privire la orice reclamație sau acțiune de orice fel împotriva dumneavoastră pentru orice utilizare a acestui website și, în baza unei solicitări din partea SOCIETĂȚII, să încetați imediat acțiunea pentru care a fost făcută reclamația, și

9.4.7. informați direct SOCIETATEA cu privire la orice modificări care vă afectează datele de înregistrare. Aveți obligația de a vă reasigura că datele de înregistrare sunt actualizate.

  1. ASPECTE GENERALE

În cazul în care orice articol al termenilor de mai sus este considerat inaplicabil, acesta nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalți termeni.

Acești Termeni reprezintă acordul general între fiecare utilizator și SOCIETATE și guvernează accesul și utilizarea website-ului de către utilizatori. Acești Termeni prevalează față de orice alt acord scris între fiecare utilizator și SOCIETATE cu privire la utilizarea acestui website.

Acești Termeni vor fi interpretați conform legislației din Grecia.

Change cookies consent Revoke cookies consent