Genekor, moleküler onkolojide, kişiselleştirilmiş tedavi için en yüksek kalitede hizmetler sunarak prognoza, öngörmeye ve tanı koymaya odaklanır

Genekor Hakkinda


Yolculuğumuz 2007'de başlamıştır ve Moleküler Onkoloji sektöründe en yüksek kalitede hizmetler sunmak için sürekli olarak büyümekteyiz. Hastalara ve doktorlara uygulanabilir bilgi sunmak için moleküler onkoloji ve sağlık hizmetlerinin kalitesi konusunda aynı vizyonu paylaşan tutkulu bir takımdır.

Amacımız hastaların, tanı konulmasından tedavi seçimine kadar olan yolculuklarını kişiselleştirmek ve Kalıtsal Kanser Sendromlarına yatkınlıklarını ortaya çıkarıp bunlara yanıt vermektir.

Genekor, güncel teknolojiler ve günlük klinik uygulamalardaki analizlerle birlikte, nihai amacı olan kanser tedavisinde devrim yaratmak için dünya çapında genişleyerek aktif bir şekilde uluslararası varlığını oluşturmaktadır.

Genekor klinik uzmanlığının odak noktaları:

 • Hedeflenen Tedaviye Yanıt
 • Farmakogenetik
 • Kalıtsal Kanser Tayini (Meme Kanseri, Kolon Kanseri, Tiroit Kanseri, Pankreas Kanseri, vb.)
 • Yeni özgünTeknolojik Platformlar(OncotypeDX BreastTM, OncotypeDX ColonTM, OncotypeDX ProstateTM, HerediGENETM, PrIMeTMPCA3TM)

GeneKor'un uzman laboratuvarları, ESYD tarafından ISO 15189: 2012 (Sertifika No. 822) ile akredite edilmiş ve TUV NORD tarafından ISO 9001:2015 (Sertifikasyon No. 041150049), ELOT ISO/IEC 27001:2013 (Cert.No 048190009) ve Avrupa Moleküler Genetik Kalite Ağı (EMQN * ) ve Ulusal Dış Kalite Değerlendirmesi Servisi (UK NEQAS *).

GeneKor S.A. personeli, hekimlere ve hastalarına analizler ve öneriler sunabilen, uluslararası alanda tanınan ve yayınları bulunan kurul onaylı bilim insanları ve doktorlardan oluşur Dolayısıyla, GeneKor mevcut tüm moleküler biyoloji analizlerini gerçekleştirebilecek durumdadır. GeneKor, çeşitli uzmanlık alanlarına mensup hekimlere, hastalarının tedavi ihtiyaçlarını kişiye göre uyarlayabilecekleri araçlar sunmaktadır.

GeneKor’da, sağlık sektöründeki bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek, laboratuvar ekipmanımızı güncelleyerek ve doğruluk ve güvenilirlik seviyemizi en üst düzeye çıkararak kendimizi en yüksek kalitede hizmet sunmaya adamış bulunuyoruz.

GeneKor, iş birliği yaptığı ülke sayısını artırma yönündeki nihai hedefiyle uluslararası alandaki varlığını etkin biçimde oluşturmaktadır. Stratejik hedefimiz, hekimlere her zaman en güncel, güvenilir ve modern araçları sunmak için bünyemize sürekli olarak yeni teknoloji platformları ve analizleri katmaktır.

Anahtar kelimeler

GeneKor Yönetim ve Bilim Ekibi, Moleküler Hizmetler alanında en yüksek kaliteyi sunmaya odaklıdır.

 • GeneKor'un özelleştirilmiş laboratuvarları E.SY.D (Hellenic Akreditasyon Sistemi) tarafından ELOT EN ISO15189:2012 (Sertifika No. 822) tarafından akredite edilmiştir.
 • TUV NORD HELLAS tarafından ISO 9001:2015 (Sertifika No. 041150049) ile sertifikalanmıştır.
 • TUV NORD HELLAS tarafından ELOT ISO/IEC 27001:2013 (Sertifika No. 048190009) ile sertifikalanmıştır.
 • Servislerimiz aşağıdaki programların yeterlilik testlerine (PT) katılım sonucu güvence altındadır:
  • CAP (Amerikan Patologlar Birliği).
  • Harici Kalite Güvencesi EMQN (Avrupa Moleküler ve Genetik Kalite Ağı).
  • UKNEQAS –ICC & ISH (United Kingdom National External Quality Assessment Services, Immunohistochemistry & In-situ Hybridization).
  • GenQA (Genomics Quality Assessment).

Genekor harici kalite değerlendirme tarafından aşağıdaki testlerden sertifikalarını almıştır:

 • BRCA1 & BRCA2 genlerinde mutasyon saptaması (Gen 1 ve 2'de Göğüs Kanseri şüphesi) – EMQN & CAP
 • Somatik mutasyon saptaması (EGFR, BRAF, KRAS, KIT, NRAS, HRAS & PDGFRA genleri) – CAP, EMQN & GenQA
 • DNA Mikrosatellit İnstabilitesi saptaması (MSI) - GenQA
 • ALK geninin yeniden düzenlenmesinin saptanması ve miktar tayini – UKNEQAS (ICC&ISH)
 • HER2/neu geninin aşırı ekspresyonunun saptanması ve miktar tayini - UKNEQAS (ICC&ISH)

Sertifikalar Dosyaları

Geneva Medical S.A.'nın sertifikalarını görüntülemek için lütfen İndir düğmesine tıklayın.

İndir