Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

Meme Kanseri Hastalarında Çoklu Gen Panelleri Kullanılarak Pozitif Germline Testi Sonuçlarının Etkilerinin Yeniden İncelenmesi


Meme Kanseri Hastalarında Çoklu Gen Panelleri Kullanılarak Pozitif Germline Testi Sonuçlarının Etkilerinin Yeniden İncelenmesi

 

Meme Kanseri Hastalarında Çoklu Gen Panelleri Kullanılarak Pozitif Germline Testi Sonuçlarının Etkilerinin Yeniden İncelenmesi

Meme kanserinde germline testi için çoklu gen panellerinin kullanılması, kanser riskinin tahmin edilmesini sağlar ve risk azaltıcı yönetim seçeneklerine rehberlik eder. Bu çalışmanın amacı, meme kanseri hastalarının ve aile üyelerinin genetik testlerinde kullanılan çoklu gen paneller için farklı düzeyde uygulanabilirlik gösteren verileri sunmaktı.

Sonuç: Bireylerin %92'sindeki germline bulguları, meme ve/veya diğer kanser türlerine yatkınlık için kanıta dayalı tedavi bilgileri ve risk tahminleriyle bağlantılıdır.

Tedavi kararı vermek için germline bulgularının kullanılması, hedefe yönelik tedavilerden fayda görebilecek bireyleri içerecek şekilde genetik testin göstergesini genişletir.

 

Yayını buradan okuyabilirsiniz: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34949660/

 

30.12.2021
Change cookies consent Revoke cookies consent