Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

Genekor Medical S.A. tarafından Yeni Moleküler Analiz - PrlMe.


PrIMe testi, MSI, TΜΒ ve PD-L1 immünoterapi biyobelirteçlerini de analiz eden 500+ Gen panel testidir. Bu, hekimlerin immünoterapiler de dahil hasta için etkin, hedefe yönelik tedavi planlamalarını sağlayan, tümör biyolojisi konfigürasyonuna yönelik en ayrıntılı, hassas ve spesifik testlerden biridir.

Genekor Medical S.A. tarafından Yeni Moleküler Analiz - PrlMe.

PrlMe Testi - “Hassas Kişiselleştirilmiş Tıp”

PrIMe testi, MSI, TΜΒ ve PD-L1 immünoterapi biyobelirteçlerini de analiz eden 500+ Gen panel testidir. Bu, hekimlerin immünoterapiler de dahil hasta için etkin, hedefe yönelik tedavi planlamalarını sağlayan, tümör biyolojisi konfigürasyonuna yönelik en ayrıntılı, hassas ve spesifik testlerden biridir.

PrIMe ne zaman kullanılır

PrIMe testi, tümörün hekim tarafından hasta için en etkin tedavi planının tasarlanması için kullanılacak biyolojisinin ayrıntılı planını sağlar.

Test aşağıdaki durumlar için kullanılmalıdır:

1. Standart tedavisi olmayan agresif tümörler
2. İlk tedavi planı tamamlandığında, ancak daha fazla tedavi seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğinde.
3. Nadir Görülen Tümörlerde
4. Primeri bilinmeyen Tümörlerde
5. Yerleşik bir "altın standart" tedavinin olmadığı tümörler
6. Hekimin, belirli bir hasta için en etkin seçeneğin hangisi olacağını netleştirmesinin gerektiği, kullanılabilecek birden çok tedavi seçeneğinin olduğu tümörler.

Ayrıca

7. Bir immünoterapi planının uygun bir plan olup olmadığını öğrenmek ve/veya etkin bir immünoterapi planı oluşturmak için hastanın immün yanıt sisteminin açık endikasyonu için.

 

PrIMe Panel'i görmek için tıklayınız

18.06.2020
Change cookies consent Revoke cookies consent