Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

MyTheragene®


MyTheragene® İnsan DNA'sına Dayanan Kişiselleştirilmiş Farmakoterapi

Farmakogenomik

MyTheragene®

İnsan DNA'sına dayanan kişiselleştirilmiş farmakoterapi

Farmakogenomik, insanlarda ilaçların etkisini (farmakodinamiği) ve metabolizmayı (farmakokinetik) etkileyen genetik olarak belirlenmiş değişikliklerin araştırılması ve incelenmesi ile ilgilenen klinik farmakolojinin hızla gelişen bir bölümüdür.

Her bir bireyin ilaçlara tepkisini düzenleyen proteinler ve enzimler, genetik altyapı nedeniyle sıklıkla fonksiyonel farklılıklar gösterir.

MyTheragene®, farmakogenomik bilime dayanan ve ilaçların metabolik yolu ile ilgili genleri analiz eden, yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip yenilikçi bir çoklu gen testidir.

Doktorun her hasta için en uygun ilacı ve dozu seçmesine yardımcı olur.

Bu şekilde, tedaviden mümkün olan en yüksek verim elde edilir. Hasta ve doktor için tedavi ve/veya hastalık/sendromun yönetim maliyetini ve süresini önemli ölçüde azaltır.

Test, baş ağrısı, yüksek tansiyon vb. gibi basit ve günlük hastalıklarla ilgili, aynı zamanda şizofreni, depresyon, nörojenik bozukluklar vb. gibi tedavisi zor hastalık ve rahatsızlıklarla ilgili 500'den fazla ilaç için hastanın metabolik yolunu analiz eder.

Daha fazla bilimsel ve teknik bilgi için doktorunuzla veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

MyTheragene®, ilaçların aşağıdaki alanlardaki etkisini analiz eder:

 • Kardiyoloji
 • Psikiyatri
 • Onkoloji
 • Endokrinoloji
 • Jinekoloji
 • Gastroenteroloji
 • İmmünoloji
 • Dermatoloji
 • Nefroloji
 • Oftalmoloji
 • Üroloji
 • Otolarengoloji (Kulak Burun Boğaz)
 • Romatoloji
 • Hematoloji

MyTheragene® analizi, ilaç alan veya alacak olan herhangi bir kişi ve aşağıdaki hasta grupları için yapılabilir : 

 • Karmaşık ilaç rejimleri ve çeşitli sağlık durumları olan hastalar
 • Karmaşık ilaç rejimleri ve çeşitli sağlık durumları olan hastalar
 • Mevcut ilaçlara çok az yanıt veren veya hiç yanıt vermeyen hastalar
 • Mevcut tedaviden yan etki yaşayan hastalar
 • Kronik hastalığı olan hastalar
 • Nadir veya ciddi rahatsızlıkları olan hastalar
 • İlaçlara alerjisi olan hastalar 

MyTheragene Gen Paneli

ABCB1

ABCG2

ADRA2A

ANK1

APOE

COMT

CYP1A2

CYP2B6

CYP2C19

CYP2C8

CYP2C9

CYP2D6

CYP3A4

CYP3A5

DBH

DPYD

DRD1

DRD4

F2

F5

FLOT1

GABRA6

GABRP

GRIK4

HCP5

HLA-A

HTR2A

HTR2C

ITGB3

KIF6

MTHFR

OPRD1

OPRK1

OPRM1

SLCO1B1

TPMT

UGT1A1

UGT2B15

UGT2B7

VKORC1

The future is now

 

Pek çok ilaç halihazırda ekli prospektüslerinde farmakogenomik bilgiler içermektedir ve bu da reçeteleri bireyin genetik profiline göre uyarlama ihtiyacını vurgulamaktadır.

Bu test kan veya tükürük örneği üzerinden yapılır ve sonuçlanma süresi 10 iş günüdür.

Change cookies consent Revoke cookies consent