Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

MyWES


MyWes gen testi, kalıtsal hastalıklarla ilişkili 20.000'den fazla geni analiz ederek doktorun, doğum öncesi bakımı ve  belirsiz fenotipleri olan hastalıkları teşhis etmesine yardımcı olur.

Tanıda MyWes ne zaman gereklidir?

  • Fenotip veya aile geçmişi verileri güçlü bir genetik etiyoloji içeriyorsa ancak fenotip, belirli bir geni hedefleyen bir genetik testin klinik temelde mevcut olduğu belirli bir bozuklukla uyumlu değilse,
  • Bir hasta, yüksek derecede genetik heterojenlik gösteren bir genetik bozukluk gösteriyorsa, bu da aynı anda birden fazla genin WES veya WGS analizini daha pratik bir yaklaşım haline getiriyorsa,
  • Bir hastada olası bir genetik bozukluk varsa, ancak mevcut spesifik genetik testler bu fenotip için herhangi bir teşhis koymamışsa,
  • Bu fenotip için mevcut olan hedeflenmiş dizileme testleri de dahil olmak üzere spesifik genetik testlerin teşhis koyamadığı potansiyel bir genetik bozukluğu olan bir embriyo ise.

Proaktif test için MyWes Testi ne zaman gereklidir?

  • MyWes testi, homozigot veya yarı homojen döllerde önemli fenotiplerle ilişkili olduğu bilinen genetik varyantlara odaklanmak için bir strateji kullanarak, hamilelikten önce taşıyıcıları doğum öncesi test etmek için kullanılabilir.Gereken uzun süre ve bu teknolojiyle ilişkili yorumlama karmaşıklıkları göz önüne alındığında, taşıyıcılık testinin gebe kalmadan önce yapılması önerilir.
  • Tanı amaçlı MyWes testi ile ilgilenen asemptomatik bireyler, tıbbi genetik uzmanı ve/veya genetik danışmanı tarafından test öncesi ve sonrasında genetik danışmanlık almalıdır.

Daha fazla bilimsel ve teknik bilgi için lütfen doktorunuzla ve iletişime geçin:  tr@genekor.com

 

Change cookies consent Revoke cookies consent