Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

prime DX Liquid


Onkolojide bir ilk!

Likit (sıvı)  biyopsi kullanılarak tümör moleküler profilinin çıkarılması

prime DX Liquid

Yeni prime DX Liquid testi,  immünoterapi biyobelirteçleri olan TMB, MSI, HLA'yi analiz eden  1021 Gen panelidir. PARP inhibitörü tedavisine ilişkin biyobelirteç olarak kullanılabilen Heterozigotluk Kaybı (LOS) analizini içerir ve hekimlerin immünoterapi, kemoterapi, PARP inhibitörleri ve klinik çalışmaya katılmaya uygunluğu da dahil olmak üzere hasta için tedavi planlamasını etkili bir şekilde yürütmesine olanak tanır.

 

Ayrıca 

prime DX Liquid kansere genetik yatkınlıkta rol oynayan genleri analiz ederek kalıtsal kanser sendromu olasılığı konusunda hekime bilgi sağlar.

Aşağıdaki durumlar için önerilir:

  • Yeterli doku veya son zamanlarda yapılmış bir biyopsi olmadığında
  • Dokunun kalitesi düşük olduğunda
  • Metastatik ve multifokal bir hastalık olduğunda
  • Tedaviden sonra hastanın cevabını kontrol etmek amacıyla
  • Hastada nüks meydana geldiğinde ve biyopsi yapılmadan moleküler profilin analiz edilmesine ihtiyaç duyulduğunda

Change cookies consent Revoke cookies consent