Το Com.Pl.i.t DX Liquid έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανίχνευση και την παρακολούθηση γονιδιακών μεταλλάξεων που σχετίζονται με στοχευμένες θεραπείες, και θα βοηθήσει εσάς και τον γιατρό σας να επιλέξετε τη βέλτιστη θεραπεία για τη διάγνωσή σας με βάση τη φυσιολογία του όγκου σας, με μια απλή μη επεμβατική αιμοληψία.

  • Μια μικρή ποσότητα αίματος λαμβάνεται από τον ασθενή, όπως σε μια συνηθισμένη εξέταση αίματος
  • Απομόνωση του καρκινικού DNA και RNA που ανιχνεύεται στο αίμα, γνωστό και ως ελεύθερο κυκλοφορούν καρκινικό DNA και RNA

  • Δυνατότητα ανίχνευσης μεταλλάξεων σε πολύ χαμηλά ποσοστά (<1%)
  • Χρησιμοποιείται προηγμένη τεχνολογία Αλληλούχισης Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing, NGS)
  • Κάθε γενετική θέση διαβάζεται πάνω από 10.000 φορές από το σύστημα NGS
  • Χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό για την ανάλυση των δεδομένων και τη μετατροπή των ανεπεξέργαστων δεδομένων σε πληροφορίες με πρακτική χρησιμότητα

Το Com.Pl.i.t DX Liquid έχει σχεδιαστεί για ασθενείς με οποιονδήποτε τύπο συμπαγούς όγκου και αποτελεί πλέον πραγματικότητα στη θεραπεία του καρκίνου.