Το Com.P.li.t DX Colon είναι μια πολυγονιδιακή ανάλυση για την εξατομίκευση του θεραπευτικού πλάνου σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Com.Pl.i.t DX
Colon


Το Com.Pl.i.t DX Colon είναι ένα πολυγονιδιακό τεστ που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εσάς και τον γιατρό σας να λάβετε αποφάσεις θεραπείας κατόπιν καλής πληροφόρησης, με βάση τη μοναδική βιολογία του όγκου σας, και να εξατομικεύσετε τη θεραπεία σας.

Ποιος θα πρέπει να κάνει το τεστ?

Το Com.Pl.i.t DX Colon έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εσάς και τον γιατρό σας να επιλέξετε ποια είναι η βέλτιστη θεραπεία για τη διάγνωσή σας με βάση τη βιολογία του όγκου σας.

Ποιος θα πρέπει να κάνει το τεστ?

Έχουν σχεδιαστεί διάφορες ομάδες του Com.Pl.i.t DX Colon για Ασθενείς με Καρκίνο του Παχέος Εντέρου.

Η ανάλυση περιλαμβάνει τα εξής γονίδια:

 27 Μεταλλαγές Γονιδίων

AKT1

ALK

BRAF

CDKN2A

CTNNB1

DDR2

EGFR

ERBB2

FBXW7

FGFR1

FGFR2

FGFR3

HRAS

KEAP

KRAS

MAP2K1

MET*

NOTCH1

NRAS

PIK3CA

POLE

PTEN

RET

SMAD4

SMARCA4

STK11

TP53

 

 

 

* MET amplification and MET exon 14 skipping are also included in the analysis

     

7 Αναδιατάξεις Γονιδίων

ALK ROS1 RET NTRK1 NTRK2 NTRK3 MET

 

Βιοδείκτες ανοσοθεραπείας

  MSI

Κλινική Χρησιμότητα

Η ανάλυση Com.Pl.i.t DX Colon παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την επιλογή της βέλτιστης στοχευμένης θεραπείας για τους ασθενείς. Αναλύοντας πολλά γονίδια ταυτόχρονα, παρέχει ένα αναλυτικό αποτύπωμα της βιολογίας του όγκου, το οποίο χρησιμοποιείται από τον θεράποντα ιατρό για την εξατομίκευση του θεραπευτικού πλάνου του ασθενούς.
Το Com.Pl.i.t DX Colon έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εσάς και τον γιατρό σας να επιλέξετε μια στοχευμένη θεραπεία, αποφεύγοντας την τοξικότητα και τις άλλες παρενέργειες της χημειοθεραπείας, η οποία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με περιορισμένη ανταπόκριση ή και ανθεκτικότητα σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επιστημονικού περιεχομένου παρακαλώ επικοινωνήστε στο: scientific.support@genekor.com

Τι προσφέρουμε

Αναφορά

Παρέχεται μια εξατομικευμένη αναφορά που συνοψίζει τα ευρήματα της φυσιολογίας του όγκου σε εσάς και τον θεράποντα ιατρό σας.

Υποστήριξη

Η Genekor αναλαμβάνει όλη τη διαχείριση της εφοδιαστικής προκειμένου το δείγμα σας να φτάσει με ασφάλεια στο εργαστήριό μας.

Ερμηνεία

Η ομάδα των ειδικών μας σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας, είναι στην διάθεσή σας για να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα σας

Συχνές ερωτήσεις (FAQs)

Πληροφορίες Aποτελεσμάτων

Στην ενότητα  γενετικών μεταβολών περιγράφεται λεπτομερώς ερμηνεία σχετικά με τις γονιδιακές αλλοιώσεις που ανευρέθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της συχνότητας ανίχνευσής τους, του βιολογικού τους αντίκτυπου και των σχετικών στοχευμένων θεραπειών.

Στην ενότητα των κλινικών μελετών αναφέρονται όλες οι διαθέσιμες κλινικές μελέτες σύμφωνα με το μοριακό προφίλ του όγκου του ασθενούς.

Επιπλέον, λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία της ανάλυσης αναφέρονται στην ενότητα της μεθοδολογίας.

Πώς να ξεκινήσετε

1

Ζητήστε το τεστ

Ρωτάτε τον γιατρό σας αν πληρείτε τα κριτήρια για το τεστ Com.Pl.i.t DX Colon.

2

Απαιτούμενο δείγμα

Για αυτό το τεστ απαιτείται ιστός από το χειρουργείο ή τη βιοψία εγκλεισμένος σε παραφίνη (FFPET). Το δείγμα σας θα συλλεχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας

3

Διαδικασία ανάλυσης

Το δείγμα σας θα φτάσει στο πιστοποιημένο εργαστήριό μας και η αναφορά σας θα ετοιμαστεί και θα αποσταλεί σε εσάς και στον γιατρό σας σε 10 εργάσιμες ημέρες

4

Υποβολή αναφοράς

Η αναφορά σας θα αποσταλεί στον γιατρό σας μέσω email ή/και θα μεταφορτωθεί στην ασφαλή ιστοσελίδα μας, καθώς και σε σας μέσω email ή ταχυδρομικά.

Τεχνικές πληροφορίες

Το Com.Pl.i.t DX έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ευαισθησία και ακρίβεια. Όλα τα ευρήματα ταξινομούνται χρησιμοποιώντας τις πιο αξιόπιστες και ενημερωμένες βάσεις δεδομένων και αλγορίθμους ανάλυσης in silico.
Η προηγμένη τεχνολογία Αλληλούχισης Νέας Γενιάς, γνωστή και ως NGS, χρησιμοποιείται για την πλήρη ανάλυση μιας ομάδας γονιδίων που σχετίζονται με τις στοχευμένες θεραπείες. Το Com.Pl.i.t DX περιλαμβάνει και μια ανάλυση γονιδιακών συντήξεων, η οποία παρέχει πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες σε ασθενείς και γιατρούς.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies