Η Genekor είναι ένα εργαστήριο, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόγνωση, πρόβλεψη και διάγνωση στη μοριακή ογκολογία, παρέχοντας τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες για εξατομικευμένη θεραπεία.

Νέα Μοριακή Εξέταση – RediScore®


Το RediScore® είναι μια εξέταση που αναπτύχθηκε για την πρόβλεψη ύπαρξης HRD, μέσω της ανάλυσης της γονιδιωματικής αστάθειας του όγκου.

Νέα Μοριακή Εξέταση – RediScore®

 

Το RediScore® είναι μια εξέταση που αναπτύχθηκε για την πρόβλεψη ύπαρξης HRD, μέσω της ανάλυσης της γονιδιωματικής αστάθειας του όγκου. Βασίζεται στην τεχνολογία των μικροσυστοιχιών SNP ( Single Nucleotide Polymothisms), που είναι η μέθοδος πρότυπο για τον έλεγχο των ανώμαλων χρωμοσωμικών δομών που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας στον ομόλογο ανασυνδυασμό. Σε συνδυασμό με την ανάλυση μεταλλαγών των γονιδίων BRCA ½  στον όγκο, μας δίνει μια πλήρη εικόνα της λειτουργικότητας του HR μονοπατιού.

 

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται το RediScore®;

Η εξέταση ReDiScore® προτείνεται κυρίως σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών, αλλά και όπου η θεραπεία με PARP αναστολείς είναι υπό διερεύνηση για θεραπεία ή συντήρηση του ασθενούς.

 

Γιατί είναι σημαντική η εξέταση;

Έχει πλέον αποδειχθεί από μια πληθώρα κλινικών μελετών ότι περίπου το 50% των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο των ωοθηκών θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη χορήγηση των PARP αναστολέων. Στους ασθενείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι ασθενείς με:

 

  • BRCA1/2 μεταλλαγές
  • Όγκους με ανεπάρκεια στο μονοπάτι του ομόλογου ανα συνδυασμού (HRD)

Από το 2014 μέχρι σήμερα, τέσσερις αναστολείς PARP (PARPi) έχουν εγκριθεί από τον FDA: το olaparib, το niraparib, το rucaparib, και το talazoparib. Η χορήγηση τους έχει εγκριθεί για 4 τύπους καρκίνου : των ωοθηκών, του προστάτη, του παγκρέατος και των μαστών.

 

Τύπος δείγματος:  Ιστός εγκλεισμένος σε κύβο παραφίνης

Χρόνος παράδοσης:  15 εργάσιμες ημέρες

 

Μάθετε περισσότερα για την εξέταση: https://www.genekor.com/el/services/rediscore/

 

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Genekor για να ενημερωθείτε παραπάνω για την εξέταση.  info@genekor.com - Τηλ:210 6032138

 

06.07.2022
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies