Κλινική Χρησιμότητα

Η ανάλυση PCA3 μετρά το PCA3 και το PSA mRNA σε δείγμα ούρων που συλλέγεται μετά τη δακτυλική εξέταση του ορθού. Η μέτρηση του PSA mRNA εξασφαλίζει ότι στο δείγμα συλλέγονται κύτταρα του προστάτη, ενώ ταυτόχρονα παρέχει έναν τρόπο ομαλοποίησης της ποσότητας του PCA3 mRNA. Το αποτέλεσμα καταγράφεται ως αναλογία του PCA3 mRNA προς το PSA mRNA, η οποία μεταφράζεται σε χαμηλό ή υψηλό κίνδυνο ύπαρξης καρκίνου του προστάτη.

Η αναλογία PCA3/PSA που έχει καταγραφεί μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο ύπαρξης θετικής βιοψίας. Ο κίνδυνος εκφράζεται είτε ως χαμηλός είτε ως υψηλός. Οι μετρήσεις του PSA mRNA κάτω από μία ορισμένη ποσότητα ανίχνευσης έχουν ως αποτέλεσμα τη μη καταληκτική δοκιμή, γεγονός που σημαίνει ότι ανιχνεύθηκαν ανεπαρκή κύτταρα του προστάτη.

  • Η ανάλυση ανιχνεύει την υπερέκφραση του γονιδίου PCA3, το οποίο συναντάται αποκλειστικά στον καρκίνο του προστάτη.
  • Η δοκιμή PCA3 της Genekor ποσοτικοποιεί το mRNA του γονιδίου PCA3 στα ούρα, χρησιμοποιώντας τη μοριακή τεχνική Real Time PCR
  • Δεν επηρεάζεται από το μέγεθος του προστάτη ή από πιθανές λοιμώξεις του προστάτη.
  • Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του PCA3, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα θετικής βιοψίας.

Κατανόηση του αποτελέσματος