Η Genekor είναι ένα εργαστήριο μοριακής γενετικής, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόγνωση, πρόβλεψη και διάγνωση στη μοριακή ογκολογία, παρέχοντας τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες για εξατομικευμένη θεραπεία.

RediScore®


Η εξέταση RediScore® προτείνεται κυρίως σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών, αλλά και όπου η θεραπεία με PARP αναστολείς είναι υπό διερεύνηση για θεραπεία ή συντήρηση του ασθενούς.

Η εξέταση θα βοηθήσει τον θεράποντα ιατρό να διερευνήσει την πιθανότητα

  • Για εντός ένδειξης φαρμακευτική αγωγή στον καρκίνο ωοθηκών
  • Για εκτός ένδειξης φαρμακευτική αγωγή στον καρκίνο του μαστού, του παγκρέατος & του προστάτη και άλλους συμπαγείς όγκους.

Γιατί είναι σημαντική η εξέταση;

Έχει πλέον αποδειχθεί από μια πληθώρα κλινικών μελετών ότι περίπου το 50% των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο των ωοθηκών θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη χορήγηση των PARP αναστολέων. Στους ασθενείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι ασθενείς με:

  • BRCA1/2 μεταλλαγές
  • Όγκους με ανεπάρκεια στο μονοπάτι του ομόλογου ανα συνδυασμού (HRD)

 

Από το 2014 μέχρι σήμερα, τέσσερις αναστολείς PARP (PARPi) έχουν εγκριθεί από τον FDA: το olaparib, το niraparib, το rucaparib, και το talazoparib. Η χορήγηση τους έχει εγκριθεί για 4 τύπους καρκίνου : των ωοθηκών, του προστάτη, του παγκρέατος και των μαστών.

HRD - Τι είναι;

Με τον όρο HRD (Homologous Recombination Deficiency), εννοείται η αδυναμία του κυττάρου να επιδιορθώσει τις βλάβες του μέσω του μονοπατιού του ομόλογου ανασυνδυασμού. Η ύπαρξη γενωμικής αστάθειας είναι ενδεικτική της ανεπάρκειας του HR μονοπατιού.

Για τον υπολογισμό της, χρησιμοποιούνται τρεις βιολογικοί παράμετροι (‘’genomic scars’’):

  • η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH, Loss of Heterozygosity)
  • η ανισορροπία αλληλίων σε περιοχές τελομερών (TAI, Telomeric Allelic Imbalance)
  • οι Mεγάλης Kλίμακας Mεταθέσεις (LST, Large Scale Transitions)

Τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 έχουν βασικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του ομόλογου ανασυνδυασμού. Οι όγκοι ασθενών που φέρουν κληρονομούμενες/σωματικές μεταλλαγές σε αυτά τα γονίδια παρουσιάζουν ανεπάρκεια στο μονοπάτι του ομόλογου ανασυνδυασμού (HRD)

 

Ο προσδιορισμός του ελλείματος στο μονοπάτι του ομόλογου ανασυνδυασμού (HRD) γίνεται μέσω:

1) της ανάλυσης μεταλλαγών του όγκου στα γονίδια  BRCA1 & BRCA2 

2) της μέτρηση της γενωμικής αστάθειας (GIS) σε ολόκληρο το γονιδίωμα.

Τύπος δείγματος/ Χρόνος παράδοσης

  • Ιστός εγκλεισμένος σε κύβο παραφίνης.
  • 15 εργάσιμες ημέρες

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies