Η Genekor είναι ένα εργαστήριο, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόγνωση, πρόβλεψη και διάγνωση στη μοριακή ογκολογία, παρέχοντας τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες για εξατομικευμένη θεραπεία.

Signatera


Μοριακή Ανίχνευση Ελάχιστης Υπολειπόμενης Νόσου 

Μοριακή Ανίχνευση Ελάχιστης Υπολειπόμενης Νόσου στο Αίμα που Ανιχνεύει Νωρίτερα από τις Παραδοσιακές Τεχνικές εάν Υπάρχει ακόμη Καρκίνος.

Η εξέταση Signatera είναι μια εξατομικευμένη εξέταση που αντλεί πληροφορίες από τον όγκο του κάθε ασθενή και ανιχνεύει υπολειμματική νόσο μέσω του κυκλοφορούντος DNA (ctDNA) στο αίμα, σε ασθενείς που έχουν προγενέστερα διαγνωσθεί με καρκίνο. Το Signatera ανιχνεύει την υπολειπόμενη νόσο στο αίμα εξετάζοντας ένα σετ μεταλλαγών του όγκου που είναι μοναδικές για κάθε εξεταζόμενο και μπορεί έτσι να ανιχνεύσει εάν υπάρχει ακόμη καρκίνος νωρίτερα από άλλες παραδοσιακές απεικονιστικές μεθόδους. Η γνώση αυτή μπορεί να βοηθήσει στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων από το θεράποντα ιατρό πιο άμεσα.

 

Γιατί η εξέταση Signatera είναι τόσο σημαντική;

  • 'Οταν χρησιμοποιείται μαζί με τα CEA, εξαλείφει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα των καρκινικών δεικτών CEA και ανιχνεύει την υποτροπή έγκαιρα, όπου θα είναι και δυνατή η αφαίρεσή της χειρουργικά
  • Πολύ ευαίσθητη μη-επεμβατική μέθοδος ανίχνευσης υπολειπόμενης νόσου, η οποία  την ανιχνεύει νωρίτερα από τις κλασικές απεικονιστικές μεθόδους
  • Ανιχνεύει νωρίτερα την υποτροπή και βοηθά στις αποφάσεις για  επικουρική θεραπεία.
  • Δημιουργείται ειδικά για κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας τον ιστό από το χειρουργείο που έχει ήδη γίνει.
  • Παρέχει την υψηλότερη ακρίβεια παρακολούθησης της νόσου ώστε να μπορεί ο ιατρός να αυξήσει ή να μειώσει τη θεραπεία

97% των ασθενών με θετικό αποτέλεσμα Signatera θα υποτροπιάσουν χωρίς συμπληρωματική θεραπεία. 
Η εξέταση πραγματοποιείται αρχικά σε ιστό και οι ανιχνεύσεις πραγματοποιούνται σε αίμα όπου χρειάζονται φιαλίδια EDTA και Celll-Free DNA.

 

Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται η εξέταση Signatera;

Κατά την Επικουρική Θεραπεία

  • Όταν ο ιατρός πρέπει να αποφασίσει αν ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου Σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ χρειάζονται συμπληρωματική χημειοθεραπεία
  • Όταν ο ιατρός θέλει να αποκλιμακώσει (μειώσει) τη θεραπεία

Κατά την Παρακολούθηση

  • Όταν ο ιατρός θέλει να ανιχνεύσει την υπολειπόμενη νόσο με ακρίβεια και αξιόπιστα
  • Όταν ο ιατρός θέλει να εξαλείψει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα των καρκινικών δεικτών CEA και να ανιχνεύσει την υποτροπή έγκαιρα όπου θα είναι και δυνατή η αφαίρεσή της χειρουργικά 
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies