Μοριακή Υπολειπόμενη Νόσος - Δημοσίευση της Μελέτης Galaxy

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκαν στο Nature Medicine τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης παρατήρησης (Galaxy study), η οποία αποτελεί ένα από τα τρία σκέλη της προοπτικής μελέτης (Circulate Japan):


Ισχυρός Προγνωστικός Δείκτης Υποτροπής: Η ύπαρξη υπολειπόμενης νόσου (ctDNA+), 4 εβδομάδες μετά το χειρουργείο ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού (σταδίου ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV με ολιγομεταστατική νόσο), αποτελεί έναν ισχυρό προγνωστικό δείκτη και μπορεί να ξεχωρίσει τους ασθενείς (ctDNA+) με υψηλό κίνδυνο υποτροπής και υποδεέστερο διάστημα ελεύθερο νόσου (DFS), από τους ασθενείς (ctDNA-) με χαμηλό κίνδυνο υποτροπής και μεγάλο διάστημα ελεύθερο νόσου.