Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

İmmünoterapi, Meme Kanseri Olan Hastalara İlişkin Bakış Açısını Nasıl Değiştiriyor?


İmmünoterapi, Meme Kanseri Olan Hastalara İlişkin Bakış Açısını Nasıl Değiştiriyor?

Meme kanseri, küresel çapta kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir. Küresel olarak, 2018'de 2,1 milyon yeni meme kanseri vakası ve meme kanseri nedeniyle 630000 ölüm olacağı tahmin edilmiştir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde, 2018'de 41000 ölümle birlikte tahmini 270000 meme kanseri teşhisi konmuş ve yaklaşık 8 kadından 1'i ve 1000 erkekten 1'i yaşamlarında bir noktada invazif meme kanseri geliştirecektir. Bu nedenle etkili, uzun soluklu meme kanseri tedavisine acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Artmış meme kanseri riski, hastalığın kişisel veya ailedeki geçmişiyle ve meme kanseri duyarlılık genlerindeki kalıtsal genetik mutasyonlarla ilişkilidir. Bunlar, BRCA1 ve BRCA2 ve diğer daha az yaygın kalıtsal gen mutasyonlarını içermektedir. Meme kanseri gelişimi için kalıtsal yatkınlık tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık %5-10'unu oluşturmaktadır fakat genel popülasyonda nadir görülmektedir (%1'den daha az). BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları olan kadınların 70 yaşına kadar meme kanseri geliştirme riskinin %45 ila %65 daha yüksek olduğu tahmin edilmekle birlikte risk 40 yaş civarında en yüksek seviyede olmaktadır. Bu mutasyonlara sahip kişiler, risklerini genetik bir danışmanla konuşmalıdır. 

Meme kanseri tedavisi için mevcut yöntemler, erken teşhis konulması durumunda tipik olarak cerrahiyi içermektedir. Teşhis edildiğinde kanserin evresine ve moleküler özelliklerine bağlı olarak, meme kanseri ameliyatını, ek kemoterapi, radyasyon veya hormon tedavisi de dahil olmak üzere hedefe yönelik tedaviler izleyebilmektedir.

Her ne kadar uzun zamandır meme kanserinin immünolojik olarak "soğuk" olduğu için immünoterapi ile tedavi edilmesi zor olarak kabul edilmiş olsa da, birkaç yeni preklinik ve klinik çalışma günümüzde immünoterapi tedavisinin meme kanseri hastaları için sonuçları iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Mart 2019'da FDA, tümörleri PD-L1 proteinini eksprese eden hastalarda üçlü-negatif, metastatik meme kanseri tedavisi için, bir anti-PD-L1 antikoru olan ilk kontrol noktası inhibitör immünoterapi ilacını kemoterapi ile kombinasyon halinde onaylamıştır.

 

Genetik test kromozomlar, genler ve proteinlerdeki değişiklikleri tanımlayan bir tıbbi test çeşididir. Bir genetik testin sonucu şüphe kaynağı genetik durumu doğrulayabilir veya ekarte edebilir veya bir kişinin bir genetik bozukluğu geliştirme veya aktarma şansını saptayabilir.

29.08.2019
Change cookies consent Revoke cookies consent