Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

News


Stay tuned and learn Genekor’s latest news and updates on Molecular Oncology.

11.05.2022

ASCO Kılavuzları Güncellendi!

Güncellenmiş ASCO Kılavuzları, Oncotype DX Meme Rekürrens Skoru® testinin nod negatif ve nod pozitif erken evre meme kanseri hastalarının çoğunda kullanılmasını şiddetle tavsiye etmektedir.

read more
28.02.2022

Dünya Nadir Hastalıklar Günü

Türkiye’de nadir hastalıklarla yaşayan tahmini 5.000.000 hasta vardır. Hastaların %50'si çocuktur ve %30'u 5 yaşından sonra hayatta kalmamaktadır

read more
01.02.2022

Kanser Teşhisi Esnasında Sigarayı Bırakmak Akciğer Kanseri Hastalarının Genel Sağkalımını İyileştirir

International Association for the Study of Lung Cancer'ın Journal of Thoracic Oncology dergisinde yayınlanan yeni bir İtalyan klinik çalışmasına göre, akciğer kanseri teşhisi konduktan sonra sigarayı bırakan akciğer kanserli hastaların hayatta kalma oranlarında, sigara içmeye devam eden hastalara göre %29 oranında anlamlı bir iyileşme olmuştur.

read more
10.12.2021

San Antonio Breast Cancer Symposium 2021

Genekor Bilimsel Ekibi tarafından yürütülen çalışmanın posteri "Different Copy Number Variations (CNVs) account for 10.4% of pathogenic variants in 1418 patients referred for hereditary breast cancer testing" San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu 2021 'de sunuldu.

read more
Change cookies consent Revoke cookies consent