Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

Yeni Moleküler Analiz RediScore®


RediScore®, tümörün genomik instabilitesinin analizi yoluyla HRD'nin varlığını tahmin etmek için geliştirilmiş bir testtir

Yeni Moleküler Analiz RediScore®

RediScore®, tümörün genomik instabilitesinin analizi yoluyla HRD'nin varlığını tahmin etmek için geliştirilmiş bir testtir. Homolog Rekombinasyon eksikliği sonucu oluşan anormal kromozomal yapıların analizi için standart yöntem olan SNP (Tek Nükleotit Polimorfizmleri) teknolojisine dayanmaktadır.

Tümördeki BRCA1 / 2 gen mutasyonlarının analizi ile birleştirildiğinde, bize HR yolunun işlevselliğinin kapsamlı bir resmini gösterir.

RediScore Testi Ne Zaman Önemlidir?

RediScore® testi, over kanseri olan tüm hastalar için önerilir ancak aynı zamanda hastanın tedavisi veya idame tedavisi için PARP inhibitörlerinin kullanımının araştırıldığı durumlarda da önerilmektedir.

RediScore Testi Neden Önemlidir?

Over kanseri hastalarının yaklaşık %50'sinin PARP inhibitörlerinin uygulanmasından fayda sağlayabileceği çok sayıda klinik çalışma ile kanıtlanmıştır. Bunlar:

»BRCA1 / 2 mutasyonları,

»Homolog Rekombinasyon Eksikliği (HRD) tümörleri olan hastaları içerir.

2014'ten beri dört PARP inhibitörü (PARPi) FDA tarafından onaylanmıştır: Olaparib, Niraparib, Rucaparib ve Talazoparib. Bunların uygulamaları 4 tip kanser için onaylanmıştır: over, prostat, pankreas ve meme kanseri.

 

Örnek/Numune türü: Bir parafin blok içine alınmış/parafine gömülmüş doku

Sonuçlanma süresi :  15 iş günü

 

Test hakkında daha fazla bilgi edinin: https://www.genekor.com/tr/services/rediscore/

 

Test hakkında daha fazla bilgi için lütfen Genekor Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. tr@genekor.com - Tel:  +90 212 327 2780.

06.07.2022
Change cookies consent Revoke cookies consent