Klinik Fayda

İlerlemiş yumurtalık kanseri olan hastalarda somatik BRCA genlerinin mutasyonları, hasar görmüş tek sarmallı DNA'nın onarımında önemli bir rol oynayan Poli (ADP-riboz) polimeraz (PARP) enzim inhibitörlerine hassaslığı belirleyici biyomarkerlerdır.