Cerebrum DX® Ataxia, Cerebrum DX®, Cerebrum DX® Exome, Cerebrum DX® Arrays.

Cerebrum DX® testi, çeşitli nörolojik hastalıklarla ilişkili 6.000'den fazla geni analiz etmektedir.

Hareket bozuklukları, distoni, demans ve benzeri hastalıkların tanısı, prognozu ve klinik yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir analizdir.

 

Cerebrum DX® Ataxia testi, kalıtsal bozuklukları teşhis etmek ve yönetmek için oluşturulmuştur. Spesifik olarak, fenotipe dayanan analiz şunları içerir:

  1. PCR-fragment analizi ile A. Friedreich Ataksi Analizi (FA)
  2. Otozomal Dominant Serebellar Ataksi (ADCA) SCA1, SCA2, SCA3, SCA6 ve SCA7 Analizi

Negatif bir sonuç alınması halinde Cerebrum DX® analizi önerilmektedir.

 

Cerebrum DX® Arrays testi, kromozomal anormalliklerin analiz edildiği,   gelişimsel bozuklukları tanımlayıp teşhis edile bildiğive bunların yönetimine doğru bir şekilde müdahale edebildiği Microarrays yöntemine dayanmaktadır.

 

iGenome testi, 20.000'den fazla geni analiz eder ve gen panellerinde hiçbir bulgu bulunmayan vakaların yanı sıra ALS - Amyotrofik Lateral Skleroz durumunda olduğu gibi tanının zorlu olduğu vakaların teşhisi ve yönetimi için önerilir.

 

 CerebrumDX® moleküler testleri neden önemlidir:

 

Tanı:

Klinik tanıyı güvenilir ve hızlı bir şekilde doğrular ve daha invaziv prosedürlere (örneğin kas biyopsisi, lumber ponksiyon, EMG) olan ihtiyacı azaltır.

Kalıtsal nörolojik bozukluklara kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasında, ayırıcı tanının yönetimi ile ilgili ikilemlerin en aza indirilmesinde, özellikle Miyotonik Distrofi Tip 2 gibi semptomların daha hafif olduğu veya tanının Spinal Müsküler Atrofi ve Otozomal dominant Serebellar Atakside olduğu gibi daha zorlu olduğu durumlarda yararlı bir araçtır.

 

Prognoz:

Bir hastalıktan sorumlu gen mutasyonlarını tam olarak bilerek, spesifik hastayı ilgilendiren tüm faktörleri dikkate alarak seyrini tahmin edebiliyoruz.

Aynı mutasyonu taşıyan ve aynı bozukluğu geliştirme riski yüksek olan akrabaları da bu şekilde tanımlayabilir ve uygun şekilde yönetilebilir.

Genetik testin miyopatiler gibi bozukluklara katkısı, hastanın prognozunda, hastalığın aile içi izleminde ve yönetiminde  yardımcı olması ve her vakada prenatal kontrole olan ihtiyacı tanımlaması açısından önemlidir.

 

Yönetim:

Hastanın ve ailesinin doğru yönetimi, hastalığın tanı ve prognozunun güvenilirliğine dayanır, böylece hekim en uygun tedavi ve izleme yönlendirilir.

Genetik test, hasta özelinde en uygun terapötik yaklaşım konusunda hekime bir cevap sunar.

Tipik bir örnek; tanı ve yönetimin distrofin gen mutasyonunu tespit etmek ve onarmak için hastanın genetik incelemesine dayandığı Duchenne Musküler Distrofisi'dir.

• Hastanın spesifik genotipine göre tedavinin bireyselleştirilmesine, gereksiz ilaç ve müdahalelerden kaçınılmasına yardımcı olur.
• Daha önce muayene edilmemiş diğer organların izlenmesini önerir.
• Aile planlamasına yardımcı olur ve gerekli doğum öncesi kontrolün oluşturulmasına danışmanlık eder.
• Hastalara, klinik çalışmalara ve yeni geliştirilen hedef  tedavilere yönelik tedavilere katılma fırsatı sunabilir.

 

Test

Genler

Sonuçlanma Süresi

 

CerebrumDX®

 

>6.000 gen

25 iş günü

 

iGenome

 

>20.000 gen

25 iş günü

Test

Genler & Ataksi Türleri

 

CerebrumDX® Ataxia

 

FXN

 

SCA1, SCA2, SCA3, SCA6 & SCA7

 

 

10 iş günü

10 iş günü

 

 

     

Test

Geniş Yeniden Düzenlenmelerin Analizi

 

CerebrumDX® Arrays

 

CytoScan 750K Suite

750,000  belirteç

( polimorfik belirteçler dahil)

15 iş günü

 

HASTALIK

GENLER

AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ

38

MUSKÜLER DİSTROFİ

76

PARAPLEJİ

160

ATAKSİLER

680

OTİZM

355

EPİLEPSİ

1308

MİYOPATİLER

205

PARKİNSONİZM

100

PARKİNSON

40

DEMANS

142

MİGREN

82

HEMİPLEJİK MİGREN

26

NÖROMÜSKÜLER HASTALIK

258

SPASTİK PARAPLEJİ

111

LEYKOENSEFALOPATI

169