Klinik Çalışmalar

MSI,  CRC hastalarinin yaklaşık %15'inde meydana gelir ve aşama II'de (~%20), aşama III'e (~%11) ve aşama IV (~%3,5) CRC'lerde görüldüğünden daha sık görülür. Bununla beraber, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere MSI, başka tür kanserlerde de gözlemlenmiştir.

Kanser MSI Prevalansı Histoloji
Meme HNPCC'li kadınlarda olmadığı sürece <%1 -
Servikal %5 Gelişmiş teklif:
Gelişmiş kanserler %15 Kanser gelişimiyle ilişkilendirilmiştir.
Endometriyal %33'e kadar Endometroyid tümörlerin %40'ı ve seröz tümörlerin %2'si.
Gastrik %15 Kanser gelişimiyle ilişkilendirilmiştir.
Glioma %0-33 Tartışmalı veriler, Pediyatrik, genç yetişkinler
Baş ve Boyun kanseri Yok -
Hepatosellüler <%1 -
Akciğer Kanseri <%1 -
Melanom %2-77 Tutarsız veri
Yumurtalık %10 Kanser gelişimiyle ilişkilendirilmiştir.
Pankreatik ve Periampüler Sporadik PDAC'da %1, periampüler bölgedeki kanserlerde %10 Tüm kanserler
Prostat kanseri %12'ye kadar İleri aşama kanserler
Renal hücreli karsinom Yok -
Sarkoma Yok -
Sebasöz cilt tümörleri %25 Tüm kanserler
Tiroid %1 Tüm kanserler

MSI durumunun bilinmesi şu sebeplerden önemlidir:

  • Aşama II Kolon Kanseri hastalarının  prognozlarının saptanması.
  • Kalıtsal Polipozis Olmayan Kolorektal Kanser (Lynch Sendromu) geliştirme riski daha yüksek olan hastaları belirleme. 
  • OncotypeDX® Colon testine uygun olan hastaları belirleme.
  • 5-FU tedavisinin öngörülmesi.
  • İmmünoterapiye yanıt.