Oncotype DX meme kanseri testi hastaların kemoterapiye ihtiyacı olup olmadığı prognozu için kişiselleştirilmiş bilgiler sunar

OncotypeDX®
Breast Recurrence Score Test


OncotypeDX® meme kanseri testi, yakın zamanda erken evre, östrojen reseptör pozitif meme tanısı almış hastalara yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir tanı testidir. Test, spesifik tümörleri hakkında hasta ve doktorlara daha fazla bilgi sunar ve daha iyi bir tedavi planı oluşturmalarına yardımcı olur.

Hastanın meme kanseri tanısı almasının ardından doktor ve hasta en iyi tedavi rejiminin planlanması için birlikte hareket etmektedirler. Diğer bilgilerin yanı sıra Oncotype DX® meme kanseri testi, tedavi planlarına kemoterapiyi dahil edip etmeme konusunda karar verilmesinde yardımcı olur. Test, aynı zamanda gelecekte geri dönme veya nüksetme olarak bilinen ihtimalin ne kadar olduğunu belirlemede doktorlara yardımcı olur.
 
Oncotype DX® meme kanseri testi meme kanseri dokusu numunesinin incelenmesiyle gerçekleştirilir. Test bu numunede bir grup meme kanseri genini analiz ederek, bu genlerin ne kadar etkin olduklarını (nasıl eksprese olduğunu) ve görmek üzere değerlendirilir. Testin sonuçları, 0 ile 100 arasında bir puan olan Nüksetme Puanı® sonucu olarak bildirilir. Düşük puan kanserin geri gelme olasılığının düşük olduğunu ve ve yüksek puan kanserin geri gelme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Puan ayrıca, hasta ve doktorlara hormon tedavisine kemoterapi eklenmesinin olası yararı konusunda önemli bilgiler sunar. Düşük puan hastanın kemoterapiden minimum yarar sağlayacağını, öte yandan yüksek puan kemoterapiden anlamlı yarar sağlayacağını göstermektedir. Herkesin vücudu ve tümörü benzersiz olduğundan tekrarlama skoru elde edilmesi, hastaya özel tedavi kararları vermeye yardımcı olur. 

OncotypeDX® meme kanseri testi doktorların, kanserin geri gelme olasılığını tahmin etmede kullandığı geleneksel standart ölçümlere ek (tümör boyutu, tümör derecesi ve lenf nodu durumu) bilgiler sunar ve tedavi kararının verilmesine yardımcı olur.
Oncotype DX® Meme Nüksetme Skoru, Simon et al tarafından onaylanmış ve seviye 1, B kategorisi kanıt sunduğu şeklinde tanımlanmıştır. Çok sayıda iyi tasarlanmış çalışma arasındaki tutarlı sonuçlar, tahlillerinsağlam analitik performansını, klinik geçerliliğini ve klinik yararlılığını gösteriyor. Sonuç olarak tahlil, Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı Kılavuzu (NCCN), Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO), Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmeliyeti Enstitüsü (NICE), St. Gallen ve Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) de dahil olmak üzere çok sayıda kılavuza dahil edilmiştir.

Daha fazla bilgi için Oncotype DX® adresini ziyaret edebilirsiniz.

Klinik Uygulamalar

İnvaziv meme kanseri hastalarının prognozu

Yinelenme Skoru, ER +, lenf nodu 0-3 ve HER2 negatif, erken evre meme kanseri hastalarına 10 yılda uzak metastaz geliştirme riskini belirlemenize olanak tanır.

Nüksetme Puanı

tedavi planına adjuvan kemoterapi eklenmesinden hangi hastaların yarar sağlayıp sağlamayacağı üzerine bilgi sağlar. Bu şekilde, hastanın tedavisi tümör biyolojisine dayalı olarak  bireyselleştirilir.

ERKEN
EVRE
ER
(+)
HER2
(-)
NOD
(-)
NOD
(+)

ONCOTYPE DX MEME NÜKS SKORU:

GÜVENEBİLECEĞİNİZ TAHMİNİ VE PROGNOSTİK SONUÇLAR

Cerrahiden sonra yeterli görülen her hastayı test ederek ama öncesinde tedavi planını tartışarak, artmış iç görü ve güvenle tavsiyeler verebilirsiniz

Sıkça Sorulan Sorular

Nasıl istem yapabilirim

Alanında uzman Müşteri Hizmetleri Ekibimiz, Genekor tarafından sunulan hizmetlere ilişkin sorularınızı yanıtlamak için her daim yanınızdadır. Genekor Tarafından yapılan  her hangi bir test için istemde bulunmak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz

Örnek hazırlanması ve gönderme talimatları için lütfen buraya Tıklayınız

Eğer örneğinizi bize göndermek istiyorsanız

 tüm lojistik ayarlamalar için bizimle irtibata geçiniz

Lütfen buraya tıklayınız

Formları İndir

ilgili formları indirmek için örnek gönderimi prosedürünü biliyor olmalısınız

Lütfen buraya tıklayınız
Change cookies consent Revoke cookies consent