Klinik Fayda

PCA3 testi, aşağıdaki DRE (Dijital Rektal Muayene)'ye göre toplanan idrar numunelerindeki hem PCA3 hem PSA mRNA'larını ölçer. PSA mRNA ölçümü, prostat hücrelerinin numunede toplandığından emin olunmasını sağlar, ayrıca PCA3 mRNA miktarını normalleştirmeye ortam sağlar. Sonuç PCA3 mRNA'sının PSA mRNA'sına oranı şeklinde raporlanır, bu da prostat kanseri riskinin düşük mü yoksak yüksek mi olduğunu belirtir.

Ölçülen PCA3/PSA oranları bize, pozitif biyopsi yapma riskini değerlendirmemize izin verir. Risk, düşük veya yüksek olarak ifade edilir. Belirli bir saptama miktarı altında kalan PSA mRNA ölçümleri yetersiz bir testin oluşmasına sebep olur bu da yetersiz miktarda prostat hücresinin saptandığını gösterir.

  • Miktar tayini, prostat kanserlerine spesifik bir durum olan PCA3 geninin aşırı ekspresyonunu saptar.
  • Genekor'un PCA3 testi idrardaki PCA3'ün mRNA'larının miktarını moleküler teknik Real- Time PCR kullanarak ölçer.
  • Olası prostat enfeksiyonlarından veya prostatın boyutundan etkilenmez.
  • PCA3 skoru ne kadar yüksekse, pozitif biyopsi ihtimali da o kadar büyüktür.

Sonucun Anlaşılması