Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

prime DX


Tümör moleküler profili oluşturmaya yönelik yeni prime DX teknolojisi hem FFPE (doku) hem de likit (sıvı) biyopsi ile uyumludur.


Prime DX, hekimlere aşağıdaki tedavi yöntemleri ile ilgili olarak tedavi yanıtına ilişkin genel bir bakış sunmak üzere tasarlanmıştır:
• Hedefe yönelik tedavi
• İmmünoterapi
• Kemoterapi

prime DX

Yeni prime DX testi, immünoterapi biyobelirteçleri PD-L1, TMB, MSI, HLA 'i de analiz eden 1021 Gen panelidir. Buna ek olarak, PARP inhibitörü tedavisi için biyobelirteç olarak kullanılabilen ve hekime aşağıdaki tedavilerle ilgili olarak tedavi yanıtına ilişkin genel bir bakış sunmak üzere tasarlanan Heterozigotluk Kaybı (LOH) analizini içerir:

  • Hedefe yönelik tedavi
  • İmmünoterapi
  • Kemoterapi

Son olarak 5-FU, irinotekan ve diğerleri gibi kemoterapi ilaçlarının toksisitesi hakkında bilgi veriyor.

Kimler test edilmelidir?

Bu test aşağıdaki olgular için tasarlanmıştır:

 

  • Standart tedavisi bulunmayan agresif tümörler
  • İlerlemiş solid tümörü bulunan hastalar
  • İkinci basamak veya basamak sonrası tedavi
  • Nadir Tümörler
  • Primer tümörü bilinmeyen tümörler
  • Hekimin her hastanın bireysel tümör profiline bağlı olarak en etkili tedaviyi belirlemesini gereken birçok tedavi seçeneği bulunan tümörler
  • Hekimin her hastanın bireysel tümör profiline bağlı olarak en etkili tedaviyi belirlemesini gereken birçok tedavi seçeneği bulunan tümörler

Neden Prime?

Doğru kanser tedavisini seçin: prime DX çoklu gen testi tümör biyolojisinin kapsamlı bir resmini sağlar. Bu da hekimlerin ve hastaların kişiselleştirilmiş bir kanser tedavisi seçmesine yardımcı olur.

1021 benzersiz kanser geninin yanısıra,HLA, MSIPD-L1TMB ve LOH biyobelirteçlerini analiz eder.

Böylece hekim, immünoterapi de dahil olmak üzere hangi tedavilerin hastaya fayda sağlayacağı ve hangilerinin fayda sağlayamayacağı konusunda net bilgi sahibi olur.

Deneyimli ekibimizden hekim ve hastaya sürekli destek

Genekor Medical S.A.'da prime DX testine veya başka herhangi bir teste ilişkin prosedür, sonuç raporunun elde edilmesiyle bitmez.

Deneyimli müşteri hizmetleri ve bilimsel danışmanlık ekiplerimiz süreç boyunca hekim ve hasta ile birlikte çalışır. Her iki ekip de muayene süreci boyunca hastaya rehberlik eder ve vaka bazında yeni veriler ve önerilen tedaviler hakkında bilgi vererek hem hekim hem de hasta için güçlü bir destek sistemi oluşturur.

Gelişmiş, hassas ve güvenilir teknoloji: Yeni prime DX testi, UMI'larla hibridizasyonun kullanıldığı gelişmiş moleküler teknolojiye dayanmaktadır.

Kemoterapi yanıtına yönelik HLA'nın ve biyobelirteçlerin saptanmasını da kapsayacak şekilde immünoterapi yanıtına yönelik biyobelirteçleri analiz eder.

MGI-DNBSEQ-G400 adlı yeni teknoloji, laboratuvarın birden fazla numuneden oluşan yoğun bir iş yükünü aynı anda ve daha yüksek hassasiyetle çalıştırmasına olanak tanır (Hotspot: VAF ≥%2) bu da daha düşük bir maliyetle daha hızlı ve daha güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Bu teknoloji, yüksek tekrarlanabilirlik, duyarlılık ve özgüllük sergileyen ve dünya çapındaki önde gelen kanser kurumları tarafından benimsenen en son teknolojidir.

 

Prime analizinin Gen Tablosunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.


 

Prime Testi hakkında daha fazla bilgi için doktorunuzla ve bizimle iletişime geçin

Change cookies consent Revoke cookies consent