Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

PrIMe


PrIME, hedefe yönelik tedavilerle ilişkili 500'den fazla tümörle ilgili çok genli paneli içeren bir kanser moleküler testidir. Ayrıca, immünoterapi yanıtıyla ilgili üç ana biyobelirteç (PD-L1, MSI ve TMB) içerir.

PrIMe, hedeflenen ve immüno-onkoloji tedavileriyle ilişkili 500'den fazla genin analizi için kullanılan Oncomine Comprehensive Assay Plus teknolojisine dayanmaktadır. Bu test, TMB, PD-L1 ve MSI immünoterapi biyobelirteçlerine ek olarak ilgili SNV'leri, insersiyon / delesyonları, CNV'leri, gen füzyonlarını, ve splice varyantlarını aynı anda tespit eder.

Bu test, NCI MATCH gibi klinik onkoloji çalışmalarda etkili olduğu kanıtlanmış, moleküler porfilleme testinin yeni geliştirilmiş versiyonudur.

Dizileme, “Ion GeneStudio™ S5 PrIME Sistemi”yle (Thermo Fisher Scientific) Yeni Nesil Dizileme (NGS) platformu kullanılarak gerçekleştirilir.

Kimler test edilmelidir?

Bu test aşağıdaki vakalar için tasarlanmıştır:

• Standart tedavisi olmayan agresif tümörler
• İlk tedavi planı tamamlandığı halde daha fazla tedavi seçeneği göz önünde bulundurulmasi gerekli olduğu zamanlarda
• Hekimin belirli bir hasta üzerinde hangisinin en etkili olacağını netleştirmesi gereken birçok mevcut tedavi seçeneğine sahip tümörler.
• Bir immünoterapi planının uygun bir plan olup olmadığını bilmek ve verimli bir immünoterapi planı oluşturmak için hastanın immün yanıt sisteminin net bir göstergesi için.
• Primeri bilinmeyen tümörler
• Nadir tümörler.
• Yerleşik bir "altın standart" tedavisi olmayan tümörler

 

Daha fazla bilimsel ve teknik bilgi için doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz.

Neden Prime?

Doğru kanser tedavisini seçimine yardımcı olmayı hedefler: PrIMe Çoklu gen testi, tümör biyolojisinin kapsamlı bir resmini sunar. Bu, doktorların ve hastaların kişiselleştirilmiş bir kanser tedavisi seçmesine yardımcı olur.
500'den fazla kanser genini ve MSI, PD-L1 ve TMB immünoterapi biyobelirteçlerini analiz eder.
Bu şekilde hekim, immünoterapi de dahil olmak üzere hangi tedavilerin hastaya fayda sağlayacağı ve hangilerinin yaramayacağı konusunda  bir göstergeye sahip olur.

Son ve güvenilir teknoloji: Dizileme, “Ion GeneStudio™ S5 PrIME Sistemi”yle Ion Torrent Yeni Nesil Dizileme(NGS) platformu kullanılarak gerçekleştirilir. Bu, teknoloji şu an için tekrarlanabilirlik, hassasiyet ve özgüllük sergileyen en son gelişmedir. Bu, Teknoloji Ulusal Kanser Enstitüsü de dahil olmak üzere dünya çapındaki kanser kurumları tarafından benimsenmiştir.

Prime analizinin Gen Tablosunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.


 

Prime Testi hakkında daha fazla bilgi için doktorunuzla ve bizimle iletişime geçin

Change cookies consent Revoke cookies consent