Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

Tek Genler


Genekor Biyoteknoloji’ de , Tek Gen analizi sunuyoruz.

Tek gen analizi gerektiren biyobelirteçler söz konusu olduğunda, Proton Platformunda NGS, Cobas platformunda RT- PCR ve aynı zamanda ‘Applied Biosystems 3130' genetik analizörde geleneksel Sanger sekanslama ve fragment analizi gibi çeşitli gelişmiş moleküler tekniklerin kullanılması mümkündür. Ek olarak, FISH ve IHC hizmetleri sunulmaktadır.

Tek Genler
1p19q EML4-ALK MLH1
BCR-AB ERCC1-mRNA N-MYC FISH
B-RAF EWING Sarcoma NPM1
BRCA1-Mrna FIP1L1-PDGFRA N-RAS
CDKN2A FLT3 PDGFRA
C-KIT HER2 açıcı kas PIK3CA
C-Met HER2 Mutasyonlar PML-RARa
CYP2C19 HER2/Neu FISH ROS-1
CYP2D6*4 H-RAS RRM1-mRNA
DPD IDH1/IDH2 T790M Sıvı Biyopsi
EGFR JAK2 mutasyon V617F TP53
EGFR-mRNA K-RAS TYMS
EGFRvIII MGMT Metilasyon UGT1A1

Change cookies consent Revoke cookies consent