Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

Tümör Mutasyon
Yükü (TMB)


Tümör Mutasyon Yükü (TMB), akciğer kanseri de dahil olmak üzere birçok tümör tipinde immünoterapilerin yeni ortaya çıkan, bağımsız bir öngörücü biyobelirtecidir.

TMB nasıl hesaplanır?

Tümör Mutasyon Yükü (TMB), akciğer kanseri dahil birden fazla tümör türünde immünoterapilerin yeni ortaya çıkan, bağımsız bir tahmini biyolojik belirtecidir.

Bir tümörün genomu içinde var olan somatik mutasyonların toplam sayısına atıf yapar.

Bu mutasyonların bir alt grubu; konağın bağışıklık sistemi tarafından kendine ait olarak tanımlanmayan ve bu yüzden immünojenik olarak anti-tümör immün-aracılı yanıta aracılık etme potansiyeli olan, neo-antijen isimli proteinlerin eksprese edilmesiyle sonuçlanabilir.

TMB Klinik Uygulamalar

Yüksek mutasyon yükü olan tümörlerin, prensip olarak, nispeten daha düşük mutasyon yükü olan tümörlere göre daha fazla immünojenik olmasının beklendiği neoantijenlerin daha yüksek bir oranına sahip olabilir.

 

Teknik Bilgi

Test, Oncomine™ Tümör Mutasyon Yükü Testi (409 gen) kullanılarak gerçekleştirilir. Formalinle sabitlenmiş, parafine gömülü (FFPE) dokularda tümör mutasyon yükünü değerlendirmek için somatik mutasyonların doğru kantitasyonunu sağlayan bir NGS testidir.

Change cookies consent Revoke cookies consent