Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

ASCO Kılavuzları Güncellendi!


Güncellenmiş ASCO Kılavuzları, Oncotype DX Meme Rekürrens Skoru® testinin nod negatif ve nod pozitif erken evre meme kanseri hastalarının çoğunda kullanılmasını şiddetle tavsiye etmektedir.

ASCO Kılavuzları Güncellendi!

ASCO®, erken evre meme kanserinde adjuvan endokrin ve kemoterapi için biyobelirteçler hakkındaki kılavuzlarını güncellemiştir.

ASCO kılavuzları artık Oncotype DX Meme Rekürrens Skoru® testinin nod negatif ve postmenopozal nod pozitif, HR+, HER2-, erken evre meme kanseri hastalarında kullanılmasını şiddetle tavsiye etmektedir.

Premenopozal nod negatif hastalar için Oncotype DX® testi önerilen tek testtir ve herhangi bir klinik risk sınıflandırmasından bağımsızdır.

Ek olarak, Oncotype DX® testi, kılavuzlarda yer alan tüm genomik testlerin en yüksek kanıt düzeyi ile en çok tavsiye edilen testtir.

Yayınlandığı şekliyle:

  1. N0 Premenopozal hastalarda kullanılması önerilen TEK test Oncotype DX'tir®!!!
  2. Ayrıca, post menopozal hastalar için Oncotype DX®, yüksek kanıt kalitesi ve güçlü öneriye sahip olmasıyla TEK'tir.
  3. Mammaprint'in (a) SADECE Yüksek Klinik Riski olan kadınlar için olduğunu söyleyen bir dipnotu (a) vardır; bu, evre 1 kanseri olan ve 3 cm'den küçük, evre 2 ve 2 cm'den küçük ve evre 3 ve 1 cm'den küçük hastalar için endike OLMADIĞI anlamına gelir.
  4. EndoPredict, premenopozal hastalarda ve postmenopozal hastalarda hem N0 hem de N1'de önerilmemektedir, orta derecede kanıt kalitesi ve herhangi bir prospektif veri eksikliği nedeniyle önerinin gücü orta derecede ve güçlü DEĞİLDİR.
  5. Prosigna, Nod pozitif hastalar için endike DEĞİLDİR, bu nedenle endikasyonu SADECE Nod negatif Postmenopozal hastalar için uygundur.

Makalenin altında bulabilirsiniz: Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Endokrin Tedavi ve Kemoterapi için Biyobelirteçler: ASCO Kılavuz Güncellemesi

11.05.2022
Change cookies consent Revoke cookies consent